Afdeling Privaatrecht

afdeling Privaatrecht 2015


In onze huidige samenleving is het privaatrecht een wezenlijk onderdeel van het dagelijks leven. Het regelt onder meer onderwerpen, als het kopen van een auto, het huwelijk, de echtscheiding, het omgangsrecht van de zaaddonor met zijn kind. Maar ook vragen of een CEO van een beursgenoteerde vennootschap als onderdeel van haar salaris een optieregeling mag hebben, Greenpeace een bepaald legaat kan accepteren, of een slachtoffer van een verkeersongeluk recht heeft op schadevergoeding vallen onder het privaatrecht.

De leden van de afdeling privaatrecht verzorgen het onderwijs in een groot aantal bachelorvakken, zoals bijvoorbeeld de vakken Beginselen Privaatrecht I en II, Contractenrecht, Goederenrecht, Aansprakelijkheidsrecht, Personen- en Familierecht, Rechtspersonenrecht en Intellectuele Eigendom.

Binnen de master Rechtgeleerdheid en de afstudeerrichting Privaatrecht is de afdeling verantwoordelijk voor de verdiepingen:
  • Aansprakelijkheid en Verzekering 
  • Burgerlijk Procesrecht  
  • Personen- en Familierecht 
  • Sociaal recht  
  • Ondernemingsrecht 
Speerpunten binnen het onderzoek van de afdeling Privaatrecht zijn onder meer:
  • het aanbestedingsrecht 
  • de echtscheiding in al haar facetten 
  • de wilsonbekwame meerderjarige 
  • charitatieve instellingen 
  • de deskundige in de civiele rechtspleging (zie www.rechten.vu.nl/iwmd)