Antokolskaia, prof. mr. M.V. (Masha)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86294
3b-86
m.v.antokolskaia@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( privaatrecht )
Hoogleraar privaatrecht in het bijzonder personen- en familierecht


Curriculum vitae
Studeerde rechten aan de Moskou Staatsacademie voor Recht en aan de UvA. Gepromoveerd aan de Moskou Staatsacademie in 1988. Van 1989 tot 1998 UD en later UHD aan de Moskou Staatsacademie. In 1993-1995 lid van de ontwerpcommissie voor het Nieuwe Russische familiewetboek. Van 1998 tot 2005: KNAW Academieonderzoeker aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de UU. Sinds 2005 hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen- en familierecht, aan de VU. Sinds 2009 hoofd van de afdeling privaatrecht. Sinds 1 januari 2013 programmaleider van het onderzoeksprogramma Amsterdams Centrum voor Familierecht (ACFL). Lid van de Commission on European Family Law. Bestuurslid van de International Society of Family Law.

Onderwijsactiviteiten
Personen- en familierecht (3 bachelor)
Echtscheiding en haar gevolgen (verdiepingvak master)
Jeugdrecht (master)
Rechtsvergelijking (2 bachelor)
Comparative Law (Amsterdam University College)

Onderzoeksactiviteiten
Leider van het deelprogramma 1 van het onderzoeksprogramma Publieke en private belangen in balans, tot 1 januari 2013

Programmaleider van het onderzoeksprogramma Amsterdam Centrum voor Familierecht (ACFL) sinds 1 januari 2013

Expertise
Nederlands, Europees en vergelijkend familierecht
Harmonisatie van privaatrecht
Algemene rechtsvergelijking
Interdisciplinair onderzoek op het gebied van familierecht
Civilologie

Kernpublicaties
  • Harmonisation of Family Law in Europe: A Historical Perspective. A Tale of Two Millennia, Intersentia, Antwerpen, 2006, 564 p. 
  • ‘Convergence of Divorce Law in Europe’, Child and Family Law Quarterly, Vol 18, no 3, 2006, p. 307-330. 
  • Nederlands echtscheidingsrecht en the CEFL Principles on Divorce: Welke is ‘the Better Law?’, Inaugurele rede op 31 september 2006 te VU, Amsterdam, VU, 2006, 21 p. 
  • ‘Salomo’s oordeel nieuwe stijl: verblijfsco-ouderschap in België en Nederland’, 3 Tijdschrift voor Privaatrecht, 2010, p. 1179-1243.  
  • ‘Economic Consequences of Informal Heterosexual Cohabitation From A Comparative Perspective: Respect Parties’ Autonomy or Protection of the Weaker Party?’ in: A. Verbeke (ed.) Liber Amicorum Walter Pintens, Intersentia, Antwerp, 2012

alle VU-publicaties, via Metis
volledige publicatielijst

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Alliantie Familie & Recht - Onbekend Onbekend, 01 januari 2012
Boekenserie Familie & Recht - Redactie Onbekend, 01 januari 2012
Journal of Politics and Law - Redactie Onbekend, 01 januari 2012
Tijdschrift Famile & recht - Redactie Onbekend, 01 januari 2012
Commission on European Family Law - lid expert groep Utrecht, 02 december 2013
International Society of Family Law - Bestuurslid Onbekend, 02 december 2013
Tijdschrift voor Privaatrecht - lid Nederlandse redactieadviesraad Gent, België, 02 december 2013
Lex Familiale: Portuguese Family Law Rev. - Onbekend Onbekend, 01 januari 2014
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017