Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid

De Facultaire Studentenraad (FSR) Rechtsgeleerdheid is een medezeggenschapsorgaan voor en door studenten Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie. De FSR bestaat uit zeven jaarlijks gekozen leden die opkomen voor de academische belangen van studenten in de breedst mogelijke zin.

Wat doet de FSR?

De FSR overlegt regelmatig met het Faculteitsbestuur. De FSR geeft gevraagd en ongevraagd advies over de plannen en het beleid van het Faculteitsbestuur. De FSR heeft voor bepaalde zaken ook instemmingsrecht. Zo moet de FSR bijvoorbeeld instemmen met wijzigingen in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) voor Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie.

De student kent de FSR vooral door de klachtafhandeling van klachten op facultair niveau. De FSR bemiddelt bij de klachten tussen de student en de docent of het onderwijsbestuur en hoopt hiermee tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel en werkbaar is. Alle klachten worden volstrekt anoniem behandeld.

Verder organiseert de FSR elk jaar de onderwijsprijsverkiezing. Tijdens deze verkiezing wordt een docent benoemd tot beste docent van het jaar.

De FSR is te bereiken via fsr.rechten@vu.nl.

Raadsleden

De raadsleden van de FSR 2020-2021 zijn:

  • Babeth Vriend - Voorzitter
  • Floris Kuiper - Vicevoorzitter
  • Yakima Nielsen - Secretaris 
  • Fabian van de Loosdrecht - Penningmeester
  • Gamze Köse - Algemeen raadslid/ Coördinator PR
  • Nadia Bosma - Algemeen raadslid/ Coördinator Communicatie
  • Ilias Chakir - Algemeen raadslid/ Klachtenfunctionaris