Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid

De Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid (FSR) is een medezeggenschapsorgaan voor en door studenten Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie. De FSR bestaat uit zeven jaarlijks gekozen leden die opkomen voor de academische belangen van studenten in de breedst mogelijke zin.

Wat doet de FSR?

De FSR overlegt regelmatig met het Faculteitsbestuur. De FSR geeft gevraagd en ongevraagd advies over de plannen en het beleid van het Faculteitsbestuur. De FSR heeft voor bepaalde zaken ook instemmingsrecht. Zo moet de FSR bijvoorbeeld instemmen met wijzigingen in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) voor Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie.

De student kent de FSR vooral door de klachtafhandeling van klachten op facultair niveau. De FSR bemiddelt bij de klachten tussen de student en de docent of het onderwijsbestuur en hoopt hiermee tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel en werkbaar is. Alle klachten worden volstrekt anoniem behandeld.

Verder organiseert de FSR elk jaar de onderwijsprijsverkiezing. Tijdens deze verkiezing wordt een docent benoemd tot beste docent van het jaar.

Raadsleden


Studentenraad

FSR 2016-2017 van links naar rechts: Manal Hussein, Laura Buwalda, Heza Hassan, Rosalie de Jonge, Eyerusalem Zewde, Kaoutar Laachir en Joyce Duin.

De raadsleden van de FSR 2016-2017 zijn:

  • Rosalie de Jonge - Voorzitter
  • Heza Hassan - Vice-Voorzitter
  • Eyerusalem Zewde - Penningmeester
  • Kaoutar Laachir - Secretaris
  • Laura Buwalda - Algemeen Raadslid
  • Manal Hussein - Algemeen Raadslid
  • Joyce Duin - Algemeen Raadslid