Faculteitsbestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en onderzoek in de faculteit. Het stelt de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) en het faculteitsreglement vast en houdt toezicht op de uitvoering van de onderwijs- en onderzoekprogrammering. Het bestuur wordt benoemd door en legt verantwoording af aan het College van Bestuur van de VU.

Het bestuur bestaat uit vier leden en een adviserend lid. De decaan is de voorzitter. De directeur bedrijfsvoering heeft leiding over het faculteitsbureau. Het bestuur wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat. De faculteit heeft twee medezeggenschapsorganen

Prof. mr. H. Battjes
decaan
Prof. dr. mr. T.E. Aalberts
portefeuillehouder onderwijs
Prof. dr. E.R. Kleemansportefeuillehouder onderzoek
Drs. M.J.J. van Raaphorstdirecteur bedrijfsvoering
Daniël Pieters 
adviserend studentlid
     

Secretaresse Faculteitsbureau
J.H.E. (Jeanette) Kalt MA MSc.
E bestuurssecretariaat.rechten@vu.nl
T (020) 59 86250

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV  AMSTERDAM

Bezoekadres
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Initiumgebouw, kamer 2A-59
De Boelelaan 1077
1081 HV Amsterdam