Roosters en reglementen

Jaarschema's

Jaarschema's van alle bachelor- en masteropleidingen.

Onderwijs- en examenregeling en Examenreglement

De Onderwijs- en examenregelingen (OER), en het Examenreglement.

Taaltoets

Informatie over de verplichte taaltoets.

Rooster

Ophalen diploma's

Als je niet naar de diploma-uitreiking komt, dan kun je op een vaste ophaalmoment in de maand je diploma ophalen bij de Centrale Studentenbalie in het hoofdgebouw van de VU.
empty

Ophaaldata diploma's