Bindend studieadvies (BSA)

Op grond van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Criminologie, Notarieel recht en Law in Society kent de rechtenfaculteit een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent het volgende.

  • In je eerste jaar van inschrijving dien je minimaal 42 studiepunten van de 60 te behalen aan vakken van het eerste jaar van de opleiding (zie artikel 14.1 opleidingsspecifiek deel OER).

Mocht je niet aan deze eis voldoen dan ontvang je in de zomer een negatief bindend studieadvies. Je moet dan de studie staken en je mag je gedurende drie jaar niet opnieuw voor deze opleiding inschrijven. Indien je Notarieel recht studeert, dan is het ook niet mogelijk om voor de Rechtsgeleerdheid in te schrijven. Hetzelfde geldt voor Rechtsgeleerdheid studenten; zij kunnen zich niet voor Notarieel recht inschrijven op het moment dat ze een negatief bindend studieadvies ontvangen.

In november, januari en mei ontvang je een advies over de voortgang van je studie. Gaat het niet goed met je studie of twijfel je over je studiekeuze, dan is het belangrijk om te weten dat je je vóór 1 februari dient uit te schrijven voor de studie om geen negatief bindend studieadvies te ontvangen aan het einde van het studiejaar.

Hoorzittingen BSA
Voor studenten die een voorgenomen negatief bindend studieadvies hebben ontvangen, is er de mogelijkheid deel te nemen aan een van de hoorzittingen die door de BSA-commissie worden georganiseerd. Deze hoorzittingen zijn vooral bedoeld voor studenten die van mening zijn dat er ten onrechte geen rekening is gehouden met persoonlijke omstandigheden waardoor zij niet hebben kunnen voldoen aan de BSA-norm van 42 studiepunten.