Onderwijsvisie

Het onderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU in 10 punten samengevat

  1. Het wetenschappelijk onderwijs aan de faculteit in het recht en in de criminologie staat in verbinding met actuele en maatschappelijke thema’s, samengevat in het motto: Law in Action!
  2. Onze docenten en studenten hebben belangstelling voor elkaar en voor de samenleving.
  3. In ons onderwijs worden altijd vragen gesteld over de oorsprong van, meningen over, alternatieve benaderingen bij en toepassingen en effecten van wetenschappelijke kennis.
  4. Onderwijs wordt geïnspireerd en verrijkt door het onderzoek van de docenten.
  5. De faculteit heeft een sterke internationale focus en is tegelijkertijd nauw verbonden met haar directe omgeving. Die twee aandachtpunten versterken elkaar inhoudelijk. In ons onderwijs komen die mondiale en de Amsterdamse context bij elkaar.
  6. Onze opleidingen voldoen aan de beroepseisen die het beroepenveld aan de vooropleiding stelt.
  7. Leren doe je samen. Onze studenten, docenten en faculteit hebben elk hun eigen rol maar zijn samen verantwoordelijk voor de vormgeving van een inspirerende leeromgeving.
  8. Persoonlijk contact tussen docent en student is een belangrijke basiswaarde in ons onderwijs.
  9. Iedere student kan zelf kleur geven aan zijn of haar opleiding, heeft de gelegenheid zich op de toekomst te oriënteren en wordt uitgedaagd het maximale uit zichzelf te halen.
  10. We zijn trots op de divers samengestelde facultaire gemeenschap. Die vergroot de kwaliteit van de opleiding en de binding met de samenleving.

Deze tien punten zijn gebaseerd op de veel uitgebreidere Onderwijsvisie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.