Evaluatiebijeenkomsten

De faculteit houdt per bachelorjaar en mastergroep ten minste eens per jaar een evaluatiebijeenkomst (ook wel ‘studentpanelgesprek’ genoemd). Het doel van deze bijeenkomsten is om op vakoverstijgend niveau informatie te verzamelen over een aantal belangrijke curriculumgerelateerde onderwerpen zoals niveau, onderlinge samenhang vakken, diversiteit onderwijsvormen, toetsmix, onderwijsorganisatie, faciliteiten en dienstverlening.

Bij dergelijke bijeenkomsten krijgt de faculteit de mogelijkheid om in een informele setting met studenten van gedachten te wisselen over vakoverstijgende onderwerpen en de nadruk te leggen op aspecten die in de andere curriculumevaluaties (zoals curriculumvragenlijsten en de NSE) niet aan bod of minder goed naar voren komen. Bij deze evaluatievorm wordt onder andere gestreefd naar tevredenheid van studenten wat betreft de samenhang en het aanbod van de vakken en vakoverstijgende aspecten en dat studenten zich herkennen in de resultaten van de curriculumevaluaties.