Bijvakken

Als je studeert aan een andere faculteit of universiteit, dan kun je aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU bijvakken volgen. Als je studeert aan onze faculteit dan kun je bijvakken volgen van andere opleidingen aan onze faculteit. Je kunt vakken volgen van de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie.

Voorkennisvereisten

Tweede- en derdejaarsvakken:
Deze vakken zijn alleen als bijvak te volgen wanneer de student voldoet aan de ingangseisen van het vak, zoals genoemd in de Onderwijs- en examenregeling.

Mastervakken: Deze vakken zijn alleen te volgen als je een bacheloropleiding in dezelfde richting hebt afgerond.

Minor Rechtsgeleerdheid:
voor studenten die via bijvakonderwijs een minor Rechtsgeleerdheid willen volgen, gelden de volgende voorkennisvereisten:

  • Gezin, recht en forensisch > aan universiteit studeren en het 1e jaar hebben afgerond.
  • Law and global society > aan universiteit studeren en 90 ec hebben behaald.
  • Technology Law Ethics > aan universiteit studeren en 90 ec hebben behaald.
  • Fiscaal recht > voorkennis hebben van bedrijfseconomie. Neem bij twijfel contact op met de studieadviseurs
  • Algemene rechtspraktijk > aan een universiteit Rechtsgeleerdheid studeren en het 1e jaar hebben afgerond.
  • Juridische uitdagingen van de 21e eeuw > aan een universiteit Rechtsgeleerdheid studeren en het 1e jaar hebben afgerond.
Minor Criminologie: Studenten die via bijvakonderwijs de minor Criminologie willen volgen, dienen minimaal het eerste jaar van een universitaire studie te hebben afgerond.
NB het is alleen mogelijk om de minor Forensische criminologie als geheel te volgen (vijf vakken).

Toestemming en aanmelding
Voor alle bijvakken is vooraf toestemming nodig van een studieadviseur. Lees hier hoe je je kunt inschrijven voor bijvakken.

Vakinformatie en rooster
Kijk voor informatie over de vakken in de Studiegids. 
Kijk voor informatie over data en tijden op rooster.vu.nl.

Capaciteit
Het kan voorkomen dat deelname aan vakken niet mogelijk is in verband met plaatsgebrek.

Overzicht bijvakken
Bijvakken bachelor Rechtsgeleerdheid/Notarieel recht
Bijvakken master Rechtsgeleerdheid/Notarieel recht
Bijvakken bachelor Criminologie
Bijvakken master Criminologie
Bijvakken master Fiscaal recht