Bijvakken master Fiscaal recht

Formeel belastingrecht
Indirecte belastingen en internationale handel
Inkomstenbelasting niet-winst
Inkomstenbelasting winst
Internationaal en EU-belastingrecht
Methoden van belastingwetenschap en grondslagen van het belastingrecht
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting