Bijvakken master Rechtsgeleerdheid/Notarieel recht

Nederlandstalig

Aanbestedingsrecht
Actualiteiten internetrecht
Arbeidsrecht - Individueel
Auteursrecht
Bestuursprocesrecht
Capita aansprakelijkheid
Capita ondernemingsrecht
De civiele rechtspraktijk
Erf- en schenkbelasting
Estate planning
Europees arbeidsrecht
Europees staats- en bestuursrecht
Financieel-economisch strafrecht
Financieel-economische criminaliteit
Fiscaal pensioenrecht  
Formeel belastingrecht
Geloofsgemeenschappen en recht I
Geloofsgemeenschappen en recht II
Gemeenterecht
Gezondheidsrecht  
Goederenrecht en insolventierecht
Grondgebruikrecht
Indirecte belastingen en internationale handel
Industriële eigendom
Inkomstenbelasting niet-winst
Inkomstenbelasting winst
Intellectuele eigendom in de digitale samenleving  
Internationaal en EU-belastingrecht
Internationaal en Europees strafrecht
Internationaal privaatrecht
Internationaal privaatrecht (not)
Internationaal sociaal recht: multinationals en globalisering
Jeugdrecht I
Jeugdrecht II
Juridisch Engels
Labour Law Clinic
Masterclass Internationaal en EU-belastingrecht
Media en communicatierecht
Mediation
Methoden en technieken van belastingwetenschap en grondslagen van het belastingrecht
Methoden van rechtswetenschap
Migratierecht
Omgevingsrecht II
Omzetbelasting
Onderneming en arbeid
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht en overheid
Overdrachts- en omzetbelasting
Overheid en aansprakelijkheid
Overheid en privaatrecht (M)
Pensioenrecht
Politieke en parlementaire geschiedenis
Privacy en Security
Rechtssociologie en rechtspleging
Sociale zekerheidsrecht
Specialisatie rechtspersonenrecht
Sport en recht
Vennootschapsbelasting
Verdieping aansprakelijkheid en verzekering
Verdieping arbeidsrecht
Verdieping conflictoplossing, mediation en onderhandelen
Verdieping contractenrecht
Verdieping familierecht: scheiding en haar gevolgen
Verdieping ondernemingsrecht
Verdieping strafrecht I
Verzekeringsrecht
Wetgeving

Engelstalig

Competition Law
Corporations and International Crimes
E-commerce law
European Consumer Law in a Dig. Society
EU Anti-Discrimination Law
EU Internal Market Law
European and International Law
Expert Course
Historical introduction to European Legal Science
Human Rights Protection in Europe
International Business and Internet Law: Privacy, Security and Contracting
International Company Law
International Crimes
International Criminal Courts and Tribunals
International Intellectual Property Law
International Labour Law: Multinational Corporations in a Globalizing World
International Tax Law
International Trade and Investment Law
Legal Methodology
Migration Law Clinic
Migration and Legal Remedies
Philosophy of International Law and Migration
Private International Law
Public International Law
Refugee and Family Migration Law
Restorative Justice
Strafrechtstheorie
The Politics of International Law
Transnational Law in Social Context