Bijvakken master Rechtsgeleerdheid/Notarieel recht

Nederlandstalig

Aanbestedingsrecht
Actualiteiten internetrecht
Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht - Individueel
Auteursrecht
Bestuursprocesrecht
Capita selecta sociale zekerheidsrecht
Conflictoplossing, mediation en onderhandelen
Erfrecht I (ma)
Europees arbeidsrecht
Fiscaal pensioenrecht
Formeel belastingrecht
Geloofsgemeenschappen en recht
Gemeenterecht
Gezondheidsrecht
Goederenrecht en insolventierecht
Grondgebruikrecht
Grondrechten in arbeidsrecht
Indirecte belastingen en internationale handel
Industriële eigendom
Inkomstenbelasting niet-winst
Inkomstenbelasting winst
Intellectuele eigendom in de digitale samenleving
Internationaal en EU-belastingrecht
Internationaal en Europees strafrecht
Internationaal privaatrecht
Internationaal privaatrecht (not)
Internationaal sociaal recht: multinationals en globalisering 
Jeugdrecht I
Jeugdrecht II
Jeugdstrafrecht
Juridisch Engels
Mensenrechten en strafrecht
Methoden van belastingwetenschap en grondslagen van het belastingrecht
Methoden van rechtswetenschap
Migratierecht
Omgevingsrecht II
Omzetbelasting
Ondernemingsrecht
Onderwijsrecht
Overdrachts- en omzetbelasting
Privacy en Security
Rechtsfilosofie
Rechtssociologie en rechtspleging
Sociale zekerheidsrecht
Sport en recht
Strafrechtstheorie
Successiewet
Vennootschapsbelasting
Verdieping aansprakelijkheid en verzekering
Verdieping arbeidsrecht
Verdieping conflictoplossing, mediation en onderhandelen
Verdieping contractenrecht
Verdieping familierecht: scheiding en haar gevolgen
Verdieping ondernemingsrecht
Verdieping strafrecht I
Verdieping strafrecht II
Verzekeringsrecht

Engelstalig

Bioethics, Technology and Law
Competition Law
Corporations and International Crimes
Cybercrime and Cybersecurity
Estate planning
EU Anti-Discrimination Law
EU Internal Market Law
European and International Law
European Social Security Law
Expert Course
Financial Markets
Historical introduction to European Legal Science
Human Rights Protection in Europe
International Arbitration
International Business and Internet Law: Privacy, Security and Contracting
International Company Law
International Criminal Courts and Tribunals
International Intellectual Property Law
International Labour Law: Multinational Corporations in a Globalizing World
International Law Clinic
International Tax Law
Irregular Migration
Law and Religion in Europe
Migration and Legal Remedies
Migration Law Clinic
Philosophy of International Law
Private International Law
Public International Law
Public International Law, Selected Topics
Structure and Tensions in Migration and Refugee Law