Bijvakken master Criminologie

Nederlandstalig

Effectieve gedragsinterventies: Wat werkt?
Gerede twijfel
Financieel-economische criminaliteit
Financieel-economisch strafrecht
Forensisch bewijs: Van plaats delict tot de cel
Methoden en technieken van criminologisch onderzoek (academische kern)
Politie en veiligheid
Publiekrechtelijke rechtshandhaving
Voortgezette methoden en technieken van criminologisch onderzoek

Engelstalig

Center for International Criminal Justice Research Lab
Corporations and International Crimes
Crime and Justice in the Netherlands
Gender, Crime and Justice
International Crimes
International Criminal Courts and Tribunals 
Perpetrators and Bystanders
Research Methodology for International Crimes 
Research Seminar International Crimes  1
Spatial Criminology
Transnational Organized Crime