Bijvakken bachelor Rechtsgeleerdheid/Notarieel recht

Nederlandstalig

Aansprakelijkheidsrecht
Beginselen strafrecht (Alleen mogelijk voor masterstudenten Criminologie. Verzoeken van andere studenten worden afgewezen)
Belastingrecht I
Burgerlijk procesrecht en insolventierecht
Conflictoplossing en geschilbeslechting
Contractenrecht
Cybercrime
Erfrecht I
Erfrecht II
Europese rechtsbescherming
Formeel strafrecht
Inleiding in de rechtswetenschap
Leer elkaars vertoog: Inleiding familie- en jeugdrecht
Materieel strafrecht
Ondernemingsrecht
Overheid en privaatrecht
Overheidsrechtspersonenrecht
Overheidsschadevergoedingsrecht
Recht, politiek en moraal: medische biotechnologie
Sociaal recht
Strafrecht in perspectief 1: strafrechtsvergelijking
Strafrecht in perspectief 2: botsende belangen in het straf- en strafprocesrecht
Strafrecht in perspectief 3: sanctierecht in perspectief
Vennootschaps- en rechtspersonenrecht
Verbreding goederenrecht A
Verbreding goederenrecht B

Engelstalig

Current Issues in Transnational Law
Human Rights and Migration: Current Issues
Human Rights and Migration: The Border
Human Rights and Migration: Citizenship
Internet Governance