Bijvakken bachelor Criminologie

Nederlandstalig

 • Formeel strafrecht
 • Inleiding in de rechtswetenschap
 • Materieel strafrecht
 • Methoden en technieken van criminologisch onderzoek (academische kern)
 • Multivariate analyse
 • Preventie en bestraffing van criminaliteit
 • Victimology

Minor Forensische Criminologie

NB alleen te volgen als geheel

 • Penologie / detentierecht
 • Forensische Linguïstiek A
 • Reclassering
 • Forensische Psychiatrie
 • Rechtspsychologie