Law in Action

Het onderwijs binnen onze faculteit is georiënteerd op Law in Action, een benadering waarin de maatschappelijke betekenis van het recht centraal staat. De vraag is steeds:

Hoe beïnvloedt het recht de mensen en ondernemingen in de samenleving, en andersom, hoe beïnvloeden maatschappelijke ontwikkelingen het recht?

Wij leiden juristen en criminologen op die niet alleen de regels kennen, maar zich ook bewust zijn van de politieke, sociale en economische context waarin het recht opereert. Deze aandacht aan de context gaat niet ten koste van het leren kennen van de regels, want je moet het recht kennen om na te kunnen denken over zijn functioneren. Scherper gezegd: waar traditionele opleidingen ophouden bij de Law in the books, gaan wij met de vervolgvraag door naar de Law in Action. In die zin vragen wij meer van studenten, en is Law in Action een profiel dat bij ambitieuze studenten past.

De Law in Action-benadering komt op de volgende manieren in het onderwijs tot uiting.

  1. Onderwijs vindt plaats in samenwerking met de praktijk. Er wordt veel met gastdocenten gewerkt, colleges vinden regelmatig plaats op locatie en onderwijsmateriaal wordt in samenwerking met professionals uit de praktijk ontwikkeld.
  2. Er zijn vakken waarbij niet een bepaald rechtsgebied centraal staat, maar een bepaald maatschappelijk probleem. Een van de vele vragen is bijvoorbeeld: hoe kan het financiële recht een nieuwe bankencrisis voorkomen?
  3. Er wordt gebruik gemaakt van inzichten uit andere wetenschappen. Zo vindt onderwijs over medisch tuchtrecht plaats aan de hand van studies over de psychologische effecten van straffen op artsen.
  4. De werking van het recht wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van maatschappelijke problematiek. Bijvoorbeeld: het strafrechtelijk overmachtsbegrip wordt behandeld aan de hand van euthanasie.

Praktijk

Een voorbeeld van Law in Action is de Migration Law Clinic. Hierin doen studenten onderzoek naar complexe vragen op het gebied van Europees migratierecht ter ondersteuning van zaken die aanhangig zijn bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie EU. Ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum van de Clinic werd een internationale Migration Law Clinic georganiseerd. Studenten hielden voor echte rechters een pleidooi over een actuele zaak in het migratierecht. Zo trainen studenten niet alleen hun pleitvaardigheden, maar brengen ze deze ook gelijk in de praktijk.