Law in action: het recht in actie

Een pleidooi houden voor een echte rechtbank, een cold case onder de loep nemen of samen met topjuristen aan de Zuidas uitzoeken hoe je bedrijfsfraude kunt opsporen. Een rechtenstudie aan de VU is Law in Action. Dat betekent dat je tijdens je studie snel aan de slag gaat met echte zaken, SAMENWERKT met mensen uit de PRAKTIJK en oog krijgt voor de MAATSCHAPPELIJKE betekenis van het recht. Lees meer

Het recht is niets zonder de samenleving - Hoogleraar Privaatrecht Lodewijk Smeehuijzen

Maatschappelijk betrokken

Het recht en de maatschappij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het recht is meer dan alleen het toepassen van wetten en regels. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat het slachtoffer van een medische fout zich gehoord voelt en door het juridische proces niet getraumatiseerd raakt? Kortom: hoe zorg je ervoor dat het recht helpt? Aan de VU leer je een scherp oog te ontwikkelen voor de context.

MH17
Internationaal VU docente Marieke de Hoon is een veel gevraagd gesprekspartner als het gaat om het MH17 dossier. Lees het NOS artikel over de vervolging van de verdachten van de ramp en bekijk haar bijdrage aan dit onderwerp tijdens de Nieuwsuur uitzending juni 2019 (min 20.01)

Marieke

Magische momenten in de penitentiaire inrichting
VU docenten Criminologie, Elanie Rodermond en Anne-Marie Slotboom, gaven in 2018 een bijzondere les in een Penitentiaire Inrichting (PI). VU studenten en gedetineerden volgden hierbij samen een (studie)keuzevak. Een primeur voor Nederland! Lees het volledige artikel.

Know your rights
Hoe werkt de leerplicht in Nederland? Mogen asielzoekers reizen tijdens de asielprocedure? Mag de Immigratiedienst het land van herkomst informeren over een asielaanvraag? Juridische vragen die deelnemers aan het Know Your Rights programma op een creatieve manier presenteerden tijdens een speciaal event.

International Migration Law
In onderstaand filmpje legt Martijn Stronks- Docent Migration and Refugee Law- uit waarom goede advocaten vandaag de dag nodig zijn op het vlak van Refugee and Migration Law.

Interdisciplinair

Law in Action betekent dat je problemen interdisciplinair leert te benaderen. Je kijkt welke instrumenten uit het bestuursrecht je kunt inzetten tegen voetbalgeweld of hoe je als jurist een burenruzie kunt stoppen.
Binnen de faculteit der Rechtsgeleerdheid doet de opleiding Criminologie een groot beroep op jouw interdisciplinaire denkvermogen, omdat het de psychologie, sociologie en rechtswetenschappen combineert. Onderstaand filmpje over het project Gerede twijfel zoomt in op gerechtelijke dwalingen. Studenten Criminologie onderzoeken hierbij of mensen onterecht zijn veroordeeld.

Praktijk

Law in Action betekent dat je zo snel mogelijk kennis maakt met de praktijk. Wij halen de praktijk naar binnen, en tegelijkertijd onderzoeken onze studenten zoveel mogelijk hoe het recht nu daadwerkelijk uitpakt.

STREET LAW
Een voorbeeld van Law in action is Street Law. Street Law is een programma waarin rechtenstudenten les geven op middelbare scholen over het recht. De term ‘Street Law’ verwijst naar het recht waar mensen in hun dagelijks leven mee te maken krijgen. De VU is in september 2019 gestart met een Street Law Pilot in samenwerking met middelbare scholen. Lees meer over het project.

START UP CLINIC
Veel rechtenstudenten vragen zich af hoe het recht nou écht in de praktijk werkt. VU Amsterdam heeft daar iets op bedacht: De Startup Clinic. Dit is nog een voorbeeld van Law in Action. De Startup Clinic is een nieuw minor vak voor rechtenstudenten (12 ECTS). Onder begeleiding van ervaren advocaten breng je een juridisch advies uit aan een tech startup en word je hier door middel van interdisciplinair onderwijs op voorbereid. Derdejaars studenten Rechtsgeleerdheid en Notarieel Recht van binnen of buiten de VU kunnen in aanmerking komen voor deelname. Lees meer over het project.

Zie ook: Start up Clinic sleept VU Innovatieprijs 2019 in de wacht

MOOT COURT
Via de Migration Law Clinic doen studenten onderzoek naar complexe vragen op het gebied van Europees migratierecht ter ondersteuning van zaken die aanhangig zijn bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie EU. Dat is Law in Action ten voeten uit. Ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum van de Clinic werd een internationale Migration Law Clinic georganiseerd. Studenten hielden voor echte rechters een pleidooi over een actuele zaak in het migratierecht. Zo trainen studenten niet alleen hun pleitvaardigheden, maar brengen ze deze ook gelijk in de praktijk. 

Circular Economy Lab
Een circulaire economie. Een mooie concept om duurzamer te opereren als onderneming. Dat klinkt voor de hand liggend, maar in de praktijk zijn er vaak obstakels die overwonnen moeten worden. Zo is een van die obstakels de wet. Deze is vaak niet zo ingericht om circulaire processen te ondersteunen. In het vak ‘Circular Economy Lab’ gaan studenten van de Master International Business Law, Climate Change and Sustainability samen met bedrijven om tafel om juridische handvatten te ontdekken die het circulair ondernemen toch mogelijk maken. Studenten gaan aan de slag met echte zaken en leren in de praktijk uitdagingen binnen ons recht op te lossen.