Diploma-uitreiking en ophalen

Coronavirus
De VU volgt de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. De VU heeft besloten dat er daarom voorlopig slechts een beperkt aantal activiteiten kan plaatsvinden op de campus.

Uitgifte van diploma’s
Helaas heeft de faculteit moeten besluiten alle uitreikingen en ophaalmomenten tot nader order te annuleren. Het is mogelijk jouw diploma per aangetekende post te ontvangen. Nadat jouw afstuderen is doorgeven aan DUO, duurt het een aantal weken voordat je fysieke diploma klaar is. Wanneer je hebt aangegeven dat je je diploma per post wilt ontvangen, sturen we jou daarna op je persoonlijk emailadres een formulier waarin je je adres bevestigt. Zodra het weer mogelijk is om (in aangepaste vorm) iets te organiseren zullen wij dat op deze webpagina vermelden. Onze excuses hiervoor.

Afstuderen gaat door
Het afstuderen gaat door, dit wordt dagelijks verwerkt. Je ontvangt een e-mail van de Onderwijsadministratie zodra je graad verwerkt is. Je kunt dit ook controleren in Studielink. Als de afstudeerdatum is doorgegeven, zie je een diplomadatum onder ‘Mijn vooropleidingen’.

Bewijs van afstuderen
Zodra je graad verwerkt is kun je een afstudeerverklaring aanvragen bij de Studentenbalie.  De afstudeerverklaring kun je aanvragen op VUnet. Het is ook mogelijk om via het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel van je diploma te downloaden.

Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.