Vakken

Overzicht Contractvakken Faculteit Rechtsgeleerdheid 2020-2021

Uit het eerste bachelorjaar kan alleen het oriënterende vak 'Inleiding in de Rechtswetenschap' als contractvak gevolgd worden.
empty

Studiebelasting

Het volgen van een vak met een studielast van 6 studiepunten vergt gemiddeld ten minste 12 uur per week aan (zelf)studie. Eén studiepunt (ec) staat voor een studiebelasting van ca. 28 uur.

Inhoud & Rooster

  • In de studiegids staat de inhoud van het vak, aantal ec en periode waarin het vak wordt aangeboden.  
  • In het rooster staat wanneer en waar de colleges en tentamens plaatsvinden. 

INGANGSEISEN

Eerste bachelorjaar vak
VWO-diploma of een hbo-(propedeuse-)diploma
-
Tweede en derde bachelorjaar vakken
VWO-diploma of een hbo-(propedeuse-)diploma, plus voorkennis van het vak(gebied)
Of o.b.v. relevante werkervaring na toestemming van de toelatingscommissie
Masterjaar vakken
relevant bachelorgetuigschrift
Of o.b.v. relevante werkervaring na toestemming van de toelatingscommissie

VRIJSTELLING BIJ INSTROOM IN DE REGULIERE OPLEIDING

Certificaten behaald via contractonderwijs kunnen leiden tot vrijstellingen binnen de reguliere opleidingen.