Vakken

Capaciteit

Contractstudenten volgen het onderwijs samen met reguliere studenten. Het kan voorkomen dat deelname aan vakken niet mogelijk is wegens plaatsgebrek.

Hoeveel vakken mogen gevolgd worden?

Het is realistisch te veronderstellen dat het volgen van een vak met een studielast van 6 studiepunten gemiddeld ten minste 12 uur per week aan (zelf)studie vergt. Daarom raden wij je aan niet meer dan twee vakken (van 6 studiepunten) tegelijk te volgen.

Aanbod

In totaal zijn er aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zo'n 175 vakken via contractonderwijs te volgen. Al deze vakken zijn onderdeel van de reguliere bachelor- en masteropleidingen van de rechtenfaculteit. Scripties, stages en vakken uit het vaardighedenonderwijs kunnen niet worden gevolgd door contractstudenten.

Overzicht contractvakken

Hieronder vind je een overzicht van de contractvakken die bij Faculteit der Rechtsgeleerdheid worden aangeboden. Als je wilt weten wanneer een vak precies gegeven wordt, dan kun je dit als volgt opzoeken: 

  • Kijk in de studiegids in welke periode een vak wordt gegeven 
  • Bekijk van wanneer tot wanneer een periode loopt in het overzicht onderwijsperiodes 
  • Kijk op het rooster en ontdek wanneer en waar de colleges en tentamens plaatsvinden 


Contractvakken Faculteit Rechtsgeleerdheid 2019-2020