Contractvakken master Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht

Informatie contractvakken

Hieronder vind je een overzicht van de contractvakken van de master Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht. Als je wilt weten wanneer een vak precies gegeven wordt, dan kun je dit als volgt opzoeken:

Het raadplegen van de roosterwebsite gaat als volgt:
  • Zorg dat linksboven de juiste periode geselecteerd staat
  • Selecteer de optie 'vak' bij de tabbladen bovenin 
  • Selecteer de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en zoek het betreffende vak
  • Selecteer het semester waarin het vak wordt gegeven
  • Klik op 'toon rooster'
  • Je vindt in dit rooster ook wanneer het tentamen van het vak wordt gegeven (aangeduid als TE onder het kopje 'type')       

Mastervakken Nederlandstalig


Aanbestedingsrecht
Actualiteiten internetrecht
Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht - Individueel
Auteursrecht
Bestuursprocesrecht
Capita aansprakelijkheid
De civiele rechtspraktijk
Erfrecht I (ma)
Europees arbeidsrecht
Financieel-economisch strafrecht
Financieel-economische criminaliteit
Fiscaal pensioenrecht
Formeel belastingrecht
Geloofsgemeenschappen en recht
Gemeenterecht
Gezondheidsrecht
Goederenrecht en insolventierecht
Grondgebruikrecht
Grondrechten in arbeidsrecht
Indirecte belastingen en internationale handel
Industriële eigendom
Inkomstenbelasting niet-winst
Inkomstenbelasting winst
Intellectuele eigendom in de digitale samenleving
Internationaal en EU-belastingrecht
Internationaal en Europees strafrecht
Internationaal privaatrecht
Internationaal privaatrecht (not)
Internationaal sociaal recht: multinationals en globalisering

Jeugdrecht I
Jeugdrecht II
Juridisch Engels
Masterclass Internationaal en EU-belastingrecht
Mediation
Mensenrechten en strafrecht
Methoden van belastingwetenschap en grondslagen van het belastingrecht
Methoden van rechtswetenschap
Migratierecht
Omgevingsrecht II
Omzetbelasting
Ondernemingsrecht
Onderwijsrecht
Overdrachts- en omzetbelasting
Privacy en Security
Rechtssociologie en rechtspleging
Restorative Justice
Sociaal recht Capita Selecta
Sociale zekerheidsrecht
Sport en recht
Strafrechtstheorie
Successiewet
Vennootschapsbelasting
Verdieping aansprakelijkheid en verzekering
Verdieping arbeidsrecht
Verdieping conflictoplossing, mediation en onderhandelen
Verdieping contractenrecht
Verdieping familierecht: scheiding en haar gevolgen
Verdieping ondernemingsrecht
Verdieping strafrecht I
Verenigingen- en stichtingenrecht


Mastervakken Engelstalig


Advanced Course in Legal Philosophy
Bioethics, Technology and Law
Competition Law
Corporations and International Crimes
E-commerce law
Estate planning
EU Anti-Discrimination Law
EU Internal Market Law
European and International Law
European Labour Law: Multinational Corporations in a Globalizing World  
European Social Security Law
Expert Course
Historical introduction to European Legal Science
Human Rights Protection in Europe
International Business and Internet Law: Privacy, Security and Contracting
International Company Law
International Criminal Courts and Tribunals
International Intellectual Property Law
International Labour Law: Multinational Corporations in a Globalizing World
International Tax Law
International Trade and Investment Law
Irregular Migration
Law and Religion in Europe
Migration and Legal Remedies
Migration Law Clinic
Philosophy of International Law
Philosophy of International Migration and Refugee Law
Private International Law
Public International Law
Public International Law, Selected Topics
Transnational Law in Social Context