Contractvakken master Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Fiscaal recht

Hieronder vind je een overzicht van de contractvakken van de masters Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Fiscaal recht. Als je wilt weten wanneer een vak precies gegeven wordt, dan kun je dit als volgt opzoeken:


Nederlandstalig

Aanbestedingsrecht
Actualiteiten internetrecht
Arbeidsrecht - Individueel
Auteursrecht
Bestuursprocesrecht
Bewijsrecht
Capita aansprakelijkheid
Capita ondernemingsrecht
Erf- en schenkbelasting
Erfrecht I (master)
Estate planning
Europees arbeidsrecht
Europees staats- en bestuursrecht
Financieel-economisch strafrecht
Financieel-economische criminaliteit
Fiscaal pensioenrecht 
Formeel belastingrecht
Geloofsgemeenschappen en recht I
Geloofsgemeenschappen en recht II
Gemeenterecht
Gezondheidsrecht 
Goederenrecht en insolventierecht
Grondgebruikrecht
Huwelijksvermogensrecht (master)
Indirecte belastingen en internationale handel
Intellectuele eigendom en technische innovatie
Intellectuele eigendom, design en branding
Inkomstenbelasting niet-winst
Inkomstenbelasting winst
Intellectuele eigendom in de digitale samenleving 
Internationaal en EU-belastingrecht
Internationaal en Europees strafrecht
Internationaal privaatrecht
Internationaal privaatrecht (not)
Internationaal sociaal recht: multinationals en globalisering
Jeugdrecht I
Jeugdrecht II
Juridisch Engels
Labour Law Clinic
Ligitation
Media en communicatierecht
Mediation
Methoden en technieken van belastingwetenschap en grondslagen van het belastingrecht
Methoden van rechtswetenschap
Migratierecht
Omgevingsrecht
Omzetbelasting
Onderneming en arbeid
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht en overheid
Overdrachts- en omzetbelasting
Overheid en aansprakelijkheid
Overheid en privaatrecht (M)
Pensioenrecht
Politieke en parlementaire geschiedenis
Privacy en Security
Rechtssociologie en rechtspleging
Restorative Justice
Sanctierecht
Sociale zekerheidsrecht
Specialisatie rechtspersonenrecht
Sport en recht
Strafrechtstheorie
Tax & technology I
Transfer pricing
Vennootschapsbelasting
Verdieping aansprakelijkheid en verzekering
Verdieping arbeidsrecht
Verdieping conflictoplossing, mediation en onderhandelen
Verdieping contractenrecht
Verdieping familierecht: scheiding en haar gevolgen
Verdieping formeel en materieel strafrecht
Verdieping ondernemingsrecht
Verzekeringsrecht
Wetgeving

Engelstalig

Amsterdam Law Forum
Big Data, Human Rights and Human Security
Blockchain Disruptive Business-tech Law
Competition Law
Corporations and International Crimes
Current Issues in Transnational Law
E-commerce law
European Consumer Law in a Dig. Society
EU Anti-Discrimination Law
EU Internal Market Law
European and International Law
Historical introduction to European Legal Science
Human Rights Protection in Europe
International Company Law
International Criminal Courts and Tribunals
International Intellectual Property Law
International Labour Law: Multinational Corporations in a Globalizing World
International Law Clinic
International Tax Law
International Weapons Law
Irregular Migration
Legal Methodology
Migration Law Clinic – semester 1
Migration Law Clinic – semester 2
Migration and Legal Remedies
Philosophy of International Law and Migration
Private International Law
Public International Law
Refugee and Family Migration Law
Technology Law
The Politics of International Law
Transnational Human Rights and Globalisation