Contractvakken bachelor Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht

Informatie contractvakken

Hieronder vind je een overzicht van de contractvakken van de bachelor Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht. Als je wilt weten wanneer een vak precies gegeven wordt, dan kun je dit als volgt opzoeken:

Het raadplegen van de roosterwebsite gaat als volgt:

  • Zorg dat linksboven de juiste periode geselecteerd staat
  • Selecteer de optie 'vak' bij de tabbladen bovenin 
  • Selecteer de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en zoek het betreffende vak
  • Selecteer het semester waarin het vak wordt gegeven
  • Klik op 'toon rooster'
  • Je vindt in dit rooster ook wanneer het tentamen van het vak wordt gegeven (aangeduid als TE onder het kopje 'type')

Nederlandstalig

Aansprakelijkheidsrecht
Bachelorscriptie (alleen voor studenten schakelprogramma OU)
Belastingrecht I   
Burgerlijk procesrecht en insolventierecht
Conflictoplossing en geschilbeslechting
Contractenrecht
Encyclopedie der rechtswetenschap II (alleen voor studenten schakelprogramma OU)
Erfrecht I
Erfrecht II
Formeel strafrecht
Materieel strafrecht
Ondernemingsrecht
Overheid en privaatrecht
Overheidsrechtspersonenrecht
Overheidsschadevergoedingsrecht
Personen- en familierecht
Recht, politiek en moraal: medische biotechnologie
Rechtsgeschiedenis (alleen voor studenten schakelprogramma OU)
Sociaal recht
Strafrecht in perspectief 1: strafrechtsvergelijking
Strafrecht in perspectief 2: botsende belangen in het straf- en strafprocesrecht
Strafrecht in perspectief 3: sanctierecht in perspectief
Vennootschaps- en rechtspersonenrecht
Verbreding goederenrecht A
Verbreding goederenrecht B

Engelstalig

Current Issues in Transnational Law
Fundamental Rights in Europe
Human Rights and Migration: Current Issues
Human Rights and Migration: The Border
Human Rights and Migration: Citizenship
Internet Governance
Transnational Law in Theory and Practice