Contractvakken bachelor Criminologie

Informatie contractvakken

Hieronder vind je een overzicht van de contractvakken bachelor Crimonologie. Als je wilt weten wanneer een vak precies gegeven wordt, dan kun je dit als volgt opzoeken:

Het raadplegen van de roosterwebsite gaat als volgt:
  • Zorg dat linksboven de juiste periode geselecteerd staat
  • Selecteer de optie 'vak' bij de tabbladen bovenin 
  • Selecteer de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en zoek het betreffende vak
  • Selecteer het semester waarin het vak wordt gegeven
  • Klik op 'toon rooster'
  • Je vindt in dit rooster ook wanneer het tentamen van het vak wordt gegeven (aangeduid als TE onder het kopje 'type')

Contractvakken

Forensische psychiatrie 
Formeel strafrecht
Historische criminologie
Materieel strafrecht
Methoden en technieken van criminologisch onderzoek (academische kern)
Multivariate analyse
Penologie/ detentierecht
Perspectieven op criminaliteit (16)
Rechtspsychologie
Reclassering
Victimology