Inschrijving en afronding contractvak

Inschrijving voor het onderwijs en 1e tentamen

Na goedkeuring van je aanmelding, word je ingeschreven voor het onderwijs en het tentamen. Dat zie je terug in VUnet onder 'Resultaten en vakkenoverzicht'. Hier vind je ook je persoonlijke rooster. Wordt het vak op een andere wijze getoetst (bijvoorbeeld via werkstukken en presentaties), dan verrichten contractstudenten dezelfde prestaties als reguliere studenten.

Inschrijven hertentamen

Als je het vak niet hebt gehaald, kun je deelnemen aan het reguliere hertentamen. Je kunt je hier als volgt voor inschrijven:

Mail naar onderwijsadministratie.rechten@vu.nl, uiterlijk twee weken van tevoren, met het verzoek voor intekening voor de herkansing. Vermeld hierbij dat je contractstudent bent.

Certificaat of cijferlijst

Zodra het resultaat van het tentamen bekend is (in de regel binnen 10 werkdagen na het tentamen) verschijnt je cijfer in VUnet.

Een certificaat kun je na het behalen van het vak per e-mail aanvragen bij de Onderwijsadministratie (onderwijsadministratie.rechten@vu.nl).

Het is niet mogelijk om via contractonderwijs een officieel getuigschrift (bul) te verwerven: hiervoor is altijd inschrijving aan de universiteit als reguliere student noodzakelijk.

Vrijstelling bij instroom in de reguliere opleiding

Certificaten behaald via contractonderwijs kunnen leiden tot vrijstellingen binnen de reguliere opleidingen.