Ingangseisen vakken

Eerste bachelorjaar

Het is niet mogelijk om vakken uit het eerste bachelorjaar als contractvak te volgen.

Tweede en derde bachelorjaar

Voor vakken uit het tweede en derde bachelorjaar geldt in het algemeen dat je, naast een VWO-diploma of een hbo-(propedeuse-)diploma, moet beschikken over voorkennis van het vak(gebied). Deze vakken bouwen namelijk grotendeels voort op het kennisniveau van de eerstejaarsvakken. In sommige gevallen kan aanvullende relevante werkervaring deelname aan tweede- en derdejaarsvakken toch mogelijk maken, na toestemming van de Examencommissie. Op de aanmeldpagina vind je het aanmeldformulier. Daarin kun je in het opmerkingenveld aangeven welke werkervaring je hebt opgedaan. Ook dien je een kopie van je diploma mee te sturen.

Masterjaar

Deelnemers aan mastervakken moeten in het bezit zijn van een relevant bachelorgetuigschrift. Ook voor de mastervakken geldt echter dat in sommige gevallen aantoonbare, ruime werkervaring toch toegang kan geven, na toestemming van de Examencommissie. Op de aanmeldpagina vind je het aanmeldformulier. Daarin kun je in het opmerkingenveld aangeven welke werkervaring je hebt opgedaan. Ook dien je een kopie van je diploma mee te sturen.