Contractonderwijs

Contractonderwijs

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid kun je in plaats van een hele opleiding ook één of meerdere losse vakken volgen. Bijvoorbeeld uit (professionele) belangstelling of omdat je overweegt in de toekomst wel de volledige opleiding te gaan doen, maar eerst eens wilt kennismaken. Deze vorm van onderwijs heet contractonderwijs.
Contractstudenten volgen het onderwijs samen met reguliere studenten. Je sluit het vak af met een tentamen. Wordt het vak op een andere wijze getoetst (bijvoorbeeld via werkstukken en presentaties), dan verricht je dezelfde prestaties als reguliere studenten.

Student aan een andere faculteit/universiteit?

Als je student bent aan een andere faculteit of universiteit en bij ons vakken wilt volgen, dan is de informatie over minoren en bijvakken voor jou van toepassing.

Meer weten?

Neem contact op met de Toelatingscommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Geen interesse in contractonderwijs maar wel in de jongste ontwikkelingen op een bepaald terrein van het recht? Kijk dan bij de cursussen van de VU Law Academy (postacademisch onderwijs).