Aanmelden contractonderwijs

Aanmeldtermijnen

De periode waarin een vak wordt gegeven staat in de Studiegids.

PeriodeAanmelden vanafUiterste aanmelddatum
Periode 1: 15 juli 2016
29 augustus 2016
Periode 2:15 jul 2016
3 oktober 2016
Periode 3:15 juli 2016
12 december 2016
Periode 4:1 december 2016
9 januari 2017
Periode 5:1 december 2016
6 maart 2017
Periode 6:1 december 2016
9 mei 2017


Wij raden je aan om de betaling minimaal twee weken voor aanvang van de cursus te voldoen, zodat je zeker bent van een tijdige toegang tot de digitale leeromgeving.

Aanmeldformulier

Gebruik het aanmeldformulier om je in te schrijven. Een onvolledige aanmelding wordt niet in behandeling genomen.

Toelating

Na aanmelding beslist de Examencommissie over je toelating op grond van vooropleiding, eventuele werkervaring, motivatie en beschikbare plaatsen. Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van de Examencommissie of deelname aan het door jou gekozen vak mogelijk is. Hierbij ontvang je onder andere de aanvullende informatie over betaling.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid behoudt zich het recht voor aangemelde contactonderwijsstudenten bij voorbaat niet toelaatbaar te verklaren op grond van het niet voldoen van de kosten voor eerder aangevraagd en niet tijdig geannuleerd dan wel gevolgd contactonderwijs.