Aanmelden

Gebruik het aanmeldformulier. Een onvolledige aanmelding wordt niet in behandeling genomen.

AanmeldtermijnenAanmelden
vanaf
Uiterste
aanmelddatum
Periode 1
31 aug t/m 23 okt 2020
20 jul 2020
24 aug 2020
Periode 2
26 okt t/m 18 dec 2020
14 sep 20205 okt 2020
Periode 3
4 jan t/m 29 jan 2021
23 nov 202014 dec 2020
Periode 4
1 feb t/m 26 mrt 2021
16 dec 2020
11 jan 2021
Periode 5
29 mrt t/m 28 mei 2021
8 feb 20211 maa 2021
Periode 6
31 mei t/m 25 jun 2021
12 apr 20213 mei 2021

Toelating

De toelatingscommissie beslist over je toelating. Het kan voorkomen dat deelname aan vakken niet mogelijk is wegens plaatsgebrek.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid behoudt zich het recht voor een aangemelde contactonderwijsstudent bij voorbaat niet toelaatbaar te verklaren op grond van het niet voldoen van de kosten voor eerder aangevraagd en niet tijdig geannuleerd dan wel gevolgd contactonderwijs.

Inschrijving

Na goedkeuring word je ingeschreven voor het onderwijs en de eerste tentamengelegenheid. Zie VUnet onder 'Resultaten en vakkenoverzicht', hier vind je ook je persoonlijke rooster.

Inschrijving Hertentamen

Als je het vak niet hebt gehaald, kun je deelnemen aan het reguliere hertentamen.
Mail je verzoek voor intekening voor de herkansing naar onderwijsadministratie.rechten@vu.nl, uiterlijk twee weken van tevoren. Vermeld hierbij dat je contractstudent bent.

Certificaat

Zodra het resultaat van het tentamen bekend is (in de regel binnen 10 werkdagen na het tentamen) verschijnt je cijfer in VUnet.
Een certificaat kun je na het behalen van het vak per e-mail aanvragen bij de Onderwijsadministratie (onderwijsadministratie.rechten@vu.nl).

Het is niet mogelijk om via contractonderwijs een officieel getuigschrift (bul) te verwerven: hiervoor is altijd inschrijving aan de universiteit als reguliere student noodzakelijk. Aan contractstudenten worden geen cijferlijsten verstrekt door de Studentenbalie. Contractstudenten ontvangen ook geen collegekaart.