Aanmelden contractonderwijs

Aanmeldtermijnen

De periode waarin een vak wordt gegeven staat in de Studiegids.

PeriodeAanmelden vanafUiterste aanmelddatum
Periode 1: 15 juli 2017
31 augustus 2017
Periode 2:15 juli 2017
3 oktober 2017
Periode 3:15 juli 2016
12 december 2017
Periode 4:4 december 2017
8 januari 2018
Periode 5:4 december 2017
5 maart 2018
Periode 6:4 december 2017
7 mei 2018


Wij raden je aan om de betaling minimaal twee weken voor aanvang van de cursus te voldoen, zodat je zeker bent van een tijdige toegang tot de digitale leeromgeving.

Aanmeldformulier

Gebruik het aanmeldformulier om je in te schrijven. Een onvolledige aanmelding wordt niet in behandeling genomen.

Toelating

Na aanmelding beslist de Examencommissie over je toelating op grond van vooropleiding, eventuele werkervaring, motivatie en beschikbare plaatsen. Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van de Examencommissie of deelname aan het door jou gekozen vak mogelijk is. Hierbij ontvang je onder andere de aanvullende informatie over betaling.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid behoudt zich het recht voor aangemelde contactonderwijsstudenten bij voorbaat niet toelaatbaar te verklaren op grond van het niet voldoen van de kosten voor eerder aangevraagd en niet tijdig geannuleerd dan wel gevolgd contactonderwijs.