Kopcursussen schakeltraject HBO-Rechten

Als je het schakeltraject HBO-Rechten volgt, volg je het grootste deel van het programma aan de Open Universiteit. Daarnaast volg je één kopcursus (bachelorscriptie) voor de opleiding Rechtsgeleerdheid of drie kopcursussen (Bedrijfseconomie I, Bedrijfseconomie II en de bachelorscriptie) voor de opleiding Fiscaal recht. Je kunt pas starten met de kopcursus aan de VU als je minimaal 45 EC aan vakken van de Open Universiteit hebt afgerond. Stuur daarom de cijferlijst van de Open Universiteit mee met de aanmelding.

Let op: Studenten die nog in het oude curriculum van de schakelzone zijn gestart volgen drie kopcursussen (Encyclopedie der rechtswetenschap II, Rechtsgeschiedenis en Bachelorscriptie) voor Rechtsgeleerdheid of vijf kopcursussen (Bedrijfseconomie I, Bedrijfseconomie II, Belastingrecht I, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, Bachelorscriptie) voor Fiscaal recht. Aanmelden kan via één aanmeldformulier.

De kopcursussen worden slechts één keer per jaar op een vast moment aangeboden, de schakel-/bachelorscriptie wordt twee keer per jaar aangeboden. In de studiegids vind je per vak terug wanneer het vak wordt aangeboden.

Afronding schakeltraject en inschrijving master

Na afronding van het volledige schakelprogramma ontvang je een eindcertificaat van de Open Universiteit. Voor inschrijving in de master dien je, naast een aanmelding in Studielink, een scan (in PDF format) van het originele OU eindcertificaat te sturen naar toelatingscommissie.rechten@vu.nl. Het certificaat moet uiterlijk 31 augustus of 31 januari in ons bezit zijn.