Bacheloropleidingen

 Bacheloropleidingen

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit verzorgt opleidingen op het gebied van rechten en criminologie. Alle informatie over de opleidingen is te vinden op www.vu.nl/opleidingen.

VU Matching

De VU vindt het belangrijk dat je een studie kiest die goed bij je past! Waarvan je weet wat er van je verwacht wordt om succesvol in je studie te zijn. Maar ook andersom: dat je goed weet wat jij van de opleiding kunt verwachten. VU Matching helpt je met het maken van een goede keuze.

Studenten die willen starten met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of Notarieel recht dienen verplicht deel te nemen aan de matchingsactiviteit.
Voor Criminologie geldt 100% selectie en is er geen VU Matchingsactiviteit.

Bacheloropleidingen

Klik in het overzicht hieronder op de opleiding van je keuze.

CriminologieCriminologie
Leer het begrip criminaliteit op multi- en interdisciplinaire wijze te onderzoeken: vanuit een juridische, sociologische, psychologische en pedagogische invalshoek.
Notarieel rechtNotarieel recht
Als notaris ben je vaak betrokken bij de hoogte- en dieptepunten in een leven. Het is jouw taak om in al deze situaties te adviseren en daarbij de rechtszekerheid te bewaken, zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen.
Rechtsgeleerdheid2
Rechtsgeleerdheid
Recht en onrecht kom je overal in de samenleving tegen. De opleiding leert je hoe je het recht wetenschappelijk bestudeert en hoe je het in de praktijk kunt toepassen.