Opleiding mediation voor juristen

Opleiding mediation voor juristen

Opleiding mediation voor juristen cursus conflicthantering voor advocaten
 
Bent u jurist, rechter of advocaat en op zoek naar een opleiding mediation voor juristen of een cursus conflicthantering en onderhandelen voor juristen?

In de opleiding effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen van de VU Law Academy in Amsterdam leert u hoe u effectieve conflictoplossingsmechanismen kiest en toepast, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten, zodat u uw clientèle optimaal van dienst kunt zijn. Hierbij komt niet alleen mediation aan bod, maar krijgt u met name inzicht in de aard en oorzaken van conflicten in een juridische context en ontwikkelt u een breed handelingsrepertoire om deze conflicten op te lossen. Denk hierbij aan mediation, maar ook aan onderhandelen, geschillencommissies, klachtencommissies, bindend advies en arbitrage. U leert als jurist op een creatieve manier om te gaan met mediation, conflicthantering en rechtspraak.

Resultaat van de opleiding
Na het volgen van de opleiding mediation voor juristen heeft u een brede kennis van het palet aan geschilbeslechtings- en conflictoplossingsmethoden zoals mediation en kunt u deze gebruiken in uw praktijk. U kunt in een conflictsituatie een analyse maken van de verschillende aspecten van het conflict en aan de hand daarvan de meest passende conflictoplossingsmethode kiezen. U kunt communicatie-, mediation- en onderhandelingstechnieken praktisch toepassen en collega’s en rechtzoekenden adviseren bij de keuze van een effectieve conflictoplossingsmethode.

Programma & actuele praktische informatie over deze opleiding
Lees meer op de webpagina van de opleiding effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen.

Waarom een opleiding mediation voor juristen volgen bij de VU Law Academy in Amsterdam?

CursusLieke Coenraadleiders: prof. mr.Dick AllewijnDick Allewijn
De opleiding mediation voor juristen bij de VU Law Academy staat onder leiding van prof. mr. Dick Allewijn, bijzonder hoogleraar Mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Samenwerking Centrum voor Conflicthantering
Logo Centrum voor Conflicthantering CvCDe interactieve hoorcolleges, de workshops en de vakspecifieke keuzemodules worden verzorgd door docenten van de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam en van het Centrum voor Conflicthantering.

Combinatie wetenschap en praktijk
Bij de VU Law Academy (VULaw) zijn juristen aan het juiste adres voor actuele, juridische cursussen en opleidingen op wetenschappelijk niveau. De opleiding mediation voor juristen biedt u net als onze andere opleidingen en cursussen de kennis waarmee u direct aan de slag kunt gaan in uw beroepspraktijk en uw cliënten passend advies kunt geven. Onze docenten werken in de wetenschap én in de praktijk als advocaat of jurist. Met deze kennis helpen zij u de vertaalslag te maken van wetenschap naar praktijk.

Overige opleidingen en cursussen

Opleidingen, cursussen en thema's binnen de VU Law Academy per doelgroep:
Ons aanbod voor advocaten
Ons aanbod voor de bedrijfsjurist
Ons aanbod voor (kandidaat) notarissen
Ons aanbod voor de gemeentejurist en overheidsjurist

Opleidingen, cursussen en thema's binnen de VU Law Academy per rechtsgebied:
Opleiding en cursussen aanbestedingsrecht
Opleiding en cursussen arbeidsrecht
Opleiding en cursus contractenrecht
Opleiding belastingrecht, fiscaliteit en pensioenrecht
Opleiding mediation voor juristen
Opleiding en cursus ondernemingsrecht en vennootschapsrecht
Cursus onderwijsrecht
Opleiding en cursus pensioenrecht
Opleiding en cursus strafrecht
Opleiding intergemeentelijke samenwerking
Opleiding gemeentelijke verordening en decentrale regelgeving
Juridische opleidingen
NOvA PO punten advocatuur

Laatste update:dinsdag 19 januari 2021