Opleiding gemeentejurist en overheidsjurist

opleiding-intergemeentelijke-samenwerking-voor-gemeenten

Verdiepende opleiding voor gemeentejuristen en overheidsjuristen volgen in Amsterdam?

Bent u gemeente- of overheidsjurist, of een jurist die bij een waterschap of omgevingsdienst werkt en op zoek naar een opleiding of cursus om u verder te specialiseren of te verdiepen?
In welk rechtsgebied u ook werkt, bij de VU Law Academy aan de Vrije Universiteit Amsterdam bent u verzekerd van kwalitatief hoogwaardig, praktijkgericht onderwijs van topdocenten.

 • Opleiding De gemeentejurist binnen een dynamische, complexe bestuurlijke context
  Gemeentejuristen moeten niet alleen de bestuursrechtelijke leerstukken beheersen, maar ook op een effectieve manier om kunnen gaan met politici, bestuurders, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In deze leergang wordt u getraind in de toepassing van uw juridisch instrumentarium binnen de bestuurlijke en politieke omgeving. Juridische inzichten en sociaalwetenschappelijke inzichten worden hierbij met elkaar verbonden, waardoor u over een dieper inzicht in uw organisatie gaat beschikken en uw handelingsrepertoire vergroot.

 • Opleiding Governance van samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs 
  In deze opleiding krijgt u een actueel overzicht van de juridische aspecten bij de keuze voor een samenwerkingsvorm. Of u nu als gemeentejurist of overheidsjurist vanuit een provincie of waterschap betrokken bent bij een samenwerking, na het volgen van deze opleiding kunt u de juiste rechtsvorm kiezen en de juridische implicaties hiervan overzien.

 • Opleiding Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen  (APV/Regelgeving)
  In deze opleiding voor gemeentejuristen en juristen bij andere decentrale overheden leert u aan welke eisen decentrale regelgeving dient te voldoen, wilt u deze deugdelijk en uitvoerbaar opstellen. U gaat aan de slag met o.a. de grondslag en verhouding met hogere regelgeving, interne bevoegdheidsverdeling en procedure.

 • Opleiding Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
  In deze opleiding leert u hoe u effectieve conflictoplossingsmechanismen kiest en toepast, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten, zodat u uw clientèle optimaal van dienst kunt zijn. Hierbij komt niet alleen mediation aan bod, maar krijgt u met name inzicht in de aard en oorzaken van conflicten in een juridische context en ontwikkelt u een breed handelingsrepertoire om deze conflicten op te lossen. Denk hierbij aan mediation, maar ook aan onderhandelen, geschillencommissies, klachtencommissies, bindend advies en arbitrage. U leert als jurist op een creatieve manier om te gaan met mediation, conflicthantering en rechtspraak.

 • Opleiding De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid: veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat
  Veiligheid en de aanpak van ondermijning staan hoog op de politieke en bestuurlijke agenda bij gemeenten. Waar vroeger de zorg voor orde en veiligheid primair een overheidstaak was, is er nu een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij publieke en private instanties nauw samenwerken in netwerken. De aanpak van ondermijning lukt niet zonder goede samenwerking. Deze opleiding leert je over de vormen die ondermijning kan aannemen, welke ontwikkelingen te verwachten zijn, hoe de huidige bestuurlijke praktijk er uit ziet en hoe je de noodzakelijke samenwerking kunt organiseren.
   

Aanbestedingsrecht en verbintenissenrecht voor gemeentejuristen en overheidsjuristen

In de opleiding Aanbestedingsrecht raakt u op de hoogte van alle actuele thema's die spelen binnen het aanbestedingsrecht. Hierbij hoort Europees aanbesteden, de nationale wet- en regelgeving, de aanbestedingsplicht per organisatie en per soort opdracht. U leert welke aanbestedingsprocedures er zijn, hoe u de juiste procedure kunt kiezen, hoe u een aanbesteding technisch kunt specificeren en bekend maken en u leert te formuleren volgens welke criteria u aanbiedingen beoordeelt en selecteert.

 • Opleiding Aanbestedingsrecht voor inkopers

 • Opleiding Aanbestedingsrecht voor juristen

 • Opleiding Verbintenissenrecht
  Een basisopleiding die u een gedegen kennis van de basis van het overeenkomstenrecht biedt. Alle belangrijke leerstukken binnen dit rechtsgebied passeren de revue en worden behandeld op basis van de actuele rechtspraak en tips & tricks voor de praktijk.

 • Opleiding Verdieping contractenrecht
  In deze verdiepende opleiding verwerft u diepgaande kennis van de fundamenten van het contractenrecht, zodat u de praktische toepassing hiervan op het hoogste niveau leert te beheersen. Voor o.a. gemeentejuristen en overheidsjuristen met drie tot vijf jaar werkervaring binnen het contractenrecht.

Waarom een opleiding of cursus bij de VU Law Academy?

Bij de VU Law Academy (VULaw) zijn gemeentejuristen en juristen van decentrale overheden aan het juiste adres voor actuele, juridische cursussen en opleidingen op wetenschappelijk niveau. Onze opleidingen en cursussen bieden u de kennis waarmee u direct aan de slag kunt gaan in uw beroepspraktijk en uw cliënten passend advies kunt geven. Onze docenten werken in de wetenschap én in de praktijk (als advocaat of jurist). Met deze kennis bieden zij u inzicht en overzicht en kunt u de vertaalslag maken van wetenschap naar praktijk.

Opleidingen, cursussen en thema's binnen de VU Law Academy per doelgroep:
Ons aanbod voor advocaten
Ons aanbod voor de bedrijfsjurist
Ons aanbod voor (kandidaat) notarissen
Ons aanbod voor de gemeentejurist en overheidsjurist

Opleidingen, cursussen en thema's binnen de VU Law Academy per rechtsgebied:
Opleiding en cursussen aanbestedingsrecht
Opleiding en cursussen arbeidsrecht
Opleiding en cursus contractenrecht
Opleiding belastingrecht, fiscaliteit en pensioenrecht
Opleiding mediation voor juristen
Opleiding en cursus ondernemingsrecht en vennootschapsrecht
Cursus onderwijsrecht
Opleiding en cursus pensioenrecht
Opleiding en cursus strafrecht
Opleiding intergemeentelijke samenwerking
Opleiding gemeentelijke verordening en decentrale regelgeving
Juridische opleidingen
NOvA PO punten advocatuur

Laatste update:dinsdag 19 januari 2021