Nieuwe leergang voor juristen: Specialisatie Strafrecht - start 3 september 2018

Bent u strafrechtadvocaat en wilt u lid worden van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)? Kies dan voor de Leergang Specialisatie strafrecht.

17-04-2018 | 13:12

Vanaf 3 september 2018 gaat de nieuwe leergang Specialisatie Strafrecht van start bij de VU Law Academy.
In deze leergang leert u om op hoog niveau als raadsman op te treden in strafzaken, in het bijzonder door uitstekende verweren te voeren en verzoeken te doen. In interactieve colleges komen de voor de strafrechtadvocaat belangrijkste onderwerpen van het materiële, formele en sanctierecht komen aan de orde. Daarbij wordt, voor zover relevant, ook aandacht besteed aan supranationale aspecten (EVRM, EU-recht). Ook worden professionele vaardigheden, zoals het deugdelijk opbouwen van een juridisch betoog en het analyseren van jurisprudentie, getraind. U wordt uitgedaagd om stellingen in te nemen en van gedachte te wisselen naar aanleiding van casusposities.

Resultaat
Na het volgen van deze leergang:

  • beschikt u op verdiepend niveau over de relevante kennis van en inzicht in de voor strafrechtspraktijk meest relevante onderwerpen van het materiële, formele en sanctierecht, met inbegrip van de supranationale aspecten daarvan;
  • bent u in staat om zelfstandig de relevante rechtsbronnen – wetgeving, verdragen en jurisprudentie – te vinden en te analyseren;
  • bent u in staat om aan de hand van een concrete casus een deugdelijk onderbouwd verweer te voeren of een deugdelijk onderbouwd verzoek te doen. 
  • ontvangt u een diploma. Met dit diploma wordt voldaan aan één van de voorwaarden voor lidmaatschap van de NVSA.
Programma & actuele praktische informatie over deze opleiding
Ga voor de meest actuele informatie naar de webpagina van de leergang Specialisatie Strafrecht
Deel dit bericht met uw relaties.