Nieuwe leergang De jurist van de toekomst: effectieve conflicthantering en mediation - start 30 oktober 2018

Van juridische professionals wordt steeds vaker verwacht dat zij de rol van een proactieve probleemoplosser op zich nemen. Deze zeer praktijkgerichte leergang is er speciaal voor juristen die hun clientèle optimaal van dienst willen zijn bij het omgaan met conflicten.

05-04-2018 | 10:30

Van juridische professionals wordt steeds vaker verwacht dat zij de rol van een proactieve probleemoplosser op zich nemen. Hiervoor zijn niet alleen juridische kennis en vaardigheden nodig, maar ook andere competenties en creativiteit.
Daarom heeft de VU Law Academy de nieuwe leergang De jurist van de toekomst: effectieve conflicthantering en mediation ontwikkeld die op 30 oktober van start gaat.

Deze leergang is er speciaal voor juristen die hun clientèle optimaal van dienst willen zijn bij het omgaan met conflicten. In de leergang leert u hoe u effectieve conflictoplossingsmechanismen kiest en toepast, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten. Hierbij krijgt u inzicht in de aard en oorzaken van conflicten in een juridische context en ontwikkelt u een breed handelingsrepertoire om deze conflicten op te lossen. Denk hierbij aan onderhandelen, mediation, geschillencommissies, klachtencommissies, bindend advies en arbitrage. U leert als jurist op een creatieve manier om te gaan met mediation, conflicthantering en rechtspraak.

Resultaat van de opleiding
Na het volgen van de leergang heeft u een brede kennis van het palet aan geschilbeslechtings- en conflictoplossingsmethoden en kunt u deze gebruiken in uw praktijk. U kunt in een conflictsituatie een analyse maken van de verschillende aspecten van het conflict en aan de hand daarvan de meest passende conflictoplossingsmethode kiezen. U kunt communicatie-, mediation- en onderhandelingstechnieken praktisch toepassen en collega’s en rechtzoekenden adviseren bij de keuze van een effectieve conflictoplossingsmethode.

Programma & actuele praktische informatie over deze opleiding
De opleiding mediation voor juristen gaat in september 2018 van start.
Ga hier naar de webpagina van de leergang De jurist van de toekomst: effectieve conflicthantering en mediation