Nieuwe Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid

Als (juridisch) professional bij een mbo-instelling werk je in een spanningsveld tussen de brede opdracht van de instellingen én de uiteenlopende, hoge ambities van beleid en politiek.

15-10-2019 | 9:54

Daarom is het voor mbo-instellingen niet altijd even eenvoudig om koers te houden. De nieuwe leergang legt een basis voor het bouwen van een netwerk voor professionals waar vanuit gewerkt kan worden aan een sterker mbo. Wil jij als professional je persoonlijk leiderschap versterken? Klik hier voor meer informatie en inschrijven.