Blogs Rob de Greef over samenwerking tussen gemeenten

‘Centrumgemeenten niet verantwoordelijk als het erop aankomt' en 'Verstrengelde belangen bij samenwerking gemeenten?'

20-02-2020 | 10:52

Mr. Rob de Greef, docent/onderzoeker staats- en bestuursrecht en docent aan de leergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden heeft recentelijk twee blogs gepubliceerd via de website gemeente.nu.‘Centrumgemeenten’ niet verantwoordelijk als het erop aankomt
Een van de vormen van samenwerking binnen de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is de centrumregeling. Daarbinnen is de ‘centrumgemeente’ uitvoerder, maar deelnemende gemeenten blijven elk afzonderlijk juridisch verantwoordelijk. Dat is nog niet overal doorgedrongen, blijkt uit de rechtspraak.
Lees de volledige blog op gemeente.nu

Verstrengelde belangen bij samenwerking gemeenten?
Zowel de Gemeentewet als de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat bepalingen over het voorkomen van belangenverstrengeling. Binnen samenwerkingsverbanden kunnen die regels leiden tot merkwaardige situaties.
Lees de volledige blog op gemeente.nu

Rob de GreefWilt u zich nog verder verdiepen in de samenwerking tussen gemeenten?
Oriënteer u dan eens op de leergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden. De leergang start weer op 8 juni 2020. In deze leergang krijgt u een actueel overzicht van de juridische aspecten bij de keuze voor een samenwerkingsvorm. Daar hoort het wettelijke kader bij en de verdeling van de bevoegdheden. Ook maakt de leergang u wegwijs in diverse relevante actuele thema’s.
Deel dit bericht met uw relaties.