Nieuwsoverzicht

Veni-subsidie voor Lieneke Slingenberg

17-07-18

Lieneke Slingenberg heeft van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-subsidie van k€250 gekregen voor haar onderzoek “Mensenrechten, non-dominantie en beperkingen op vrije woonplaatskeuze van vluchtelingen”.

Infoclip Leergang Effectieve conflicthantering en mediation voor de juridische praktijk

16-07-18

Wat leer je tijdens deze leergang en voor wie is deze leergang in het bijzonder geschikt?

Bijzonder hoogleraar Dineke de Groot wint de NJV-prijs

16-07-18

Prof. mr. Dineke de Groot heeft de prestigieuze prijs van de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV-prijs) gewonnen.

Veel nieuwe cursussen voor professionals najaar 2018

12-07-18

In het najaar van 2018 kunt u weer deelnemen aan diverse cursussen voor juridische professionals. Nu met extra veel nieuwe cursussen!

Nieuwsbrief pensioenrecht juni 2018 door prof. mr. Erik Lutjens

12-07-18

In de nieuwsbrief Pensioenrecht voor juridische professionals leest u meer over recente uitspraken en kamerstukken op het gebied van Pensioenrecht.

Een aanzet vanuit de praktijk voor een Code Cooperative Governance

12-07-18

Een handzame Code cooperative governance voor gemeentelijke samenwerking door mr. Rob de Greef en dr. mr. Maarten Hageman.

Over de grens? Ontwikkelingen in de bepalingen over toelating tot scholen en instellingen in het Nederlandse onderwijsbestel

12-07-18

Interessant artikel door prof. dr. Renée van Schoonhoven nu voor iedereen beschikbaar.

Spreektekst oratie 'Zichtbare handen bij zelfregulering op markten' beschikbaar

12-07-18

Op vrijdag 25 mei j.l. hield prof. dr. Richard Neerhof zijn oratie 'Zichtbare handen bij zelfregulering op markten'. De spreektekst hiervan is nu beschikbaar.

De prijs van het migratiebeleid

09-07-18

De grenzen van Europa behoren de laatste drie decennia tot de dodelijkste ter wereld. Een groep VU-onderzoekers onder leiding van hoogleraar migratierecht Thomas Spijkerboer deed vijf jaar onderzoek naar de zogenoemde grensdoden. Op 14 en 15 juni vond aan de VU het afsluitende internationale congres plaats. Thomas Spijkerboer vertelt over het congres en het achterliggende onderzoek.

Fraudeur in beeld

05-07-18

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat kennis over de persoon van de fraudeur in belangrijke mate kan bijdragen aan een beter begrip en effectievere aanpak van ernstige fraude. De overheid en wetenschap lijken dergelijke fraude vooral te duiden aan de hand van gelegenheden, regulering en handhaving. Fraude zou zich vooral voordoen wanneer daartoe veel gelegenheid is en er nauwelijks sprake is van goede regulering of handhaving. De fraudeur zelf blijft zo grotendeels buiten beeld.

Vier opleidingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid hoogst beoordeeld in NSE 2018

29-06-18

De bachelor Notarieel Recht en de masters Fiscaal recht, Rechtsgeleerdheid en International Business Law zijn de best beoordeelde opleidingen binnen hun studiegebied in de NSE 2018.

28-06 Fernand Braudel Senior Fellowship voor Evelien Brouwer

28-06-18

Evelien Brouwer, senior-onderzoeker/docent bij de Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law, VU, heeft de Fernand Braudel Senior Fellowship van de European University Institute (EUI) te Florence gekregen.

Fabienne Thijs krijgt NWO-financiering

21-06-18

De onderzoekstalentaanvraag van Fabienne Thijs is door NWO gehonoreerd. Daarmee kan zij de komende jaren promotieonderzoek verrichten met NWO-financiering.

Studente Ondernemingsrecht aan de Zuidas wint scriptieprijs

14-06-18

De Scriptieprijs 2017 van de Vereniging voor Financieel Recht is toegekend aan (de inmiddels afgestudeerde) Sophie van Marwijk Kooy. De beoordelingscommissie kwam unaniem tot dit oordeel. De kwaliteit van de inzendingen was hoog en dat maakt de eer des te groter.

Magische momenten in de Penitentiaire Inrichting

12-06-18

De twee docenten van de opleiding Criminologie komen samen voor het interview op de tweede etage van het Initium in een oncharmant hokje om het nieuws te bespreken. Elanie Rodermond en Anne-Marie Slotboom hebben een primeur te pakken; zij geven het eerste vak in Nederland aan VU-studenten én gedetineerden dat wordt gegeven in een Penitentiaire Inrichting (P.I.). De onderwijsbijeenkomsten zijn afgelopen dinsdag afgerond en was voor alle deelnemers en belanghebbenden een groot succes. Ze deden vorige week hun verhaal al aan de Volkskrant, nu is de VU zelf aan de beurt.