Nieuwsoverzicht

Subsidie voor onderzoek naar historische ontwikkeling Fries recht

07-12-17

De Vrije Universiteit Amsterdam ontvangt in een samenwerkingsverband met de Fryske Akademy een subsidie van 200.000 euro van de provincie Fryslân.

Routes voor Nederlandse gemeenten naar positieve veiligheid

05-12-17

Hoe kun je op een positieve manier aan veiligheid werken? Docent Strafrecht en Criminologie Marc Schuilenburg onderzocht met collega’s Yvette Schoenmakers en Judith van Zanten hoe bewoners van Rotterdam zich veiliger kunnen voelen in hun eigen buurt. Zij gaan hierbij vooral in op het versterken van positieve factoren van samenleven, zoals zorg, vertrouwen en geborgenheid.

VU wordt ingezet voor modernisering Wetboek van Strafvordering

28-11-17

De secties Strafrecht en Internetrecht hebben de opdracht binnengehaald om een onderzoek uit te voeren in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

VU-wetenschapper geeft Cleveringalezing in Slowakije

22-11-17

Donderdag 23 november geeft hoogleraar rechtsfilosofie Wouter Veraart de Cleveringalezing aan de Rechtenfaculteit van de Trnava Universiteit, niet ver van Bratislava, Slowakije. Veraart zal in deze bijzondere lezing in gaan op de vraag of hoge rechters, met al hun macht, vrienden of vijanden van het volk zijn.

Marianne Hirsch Ballin benoemd tot hoogleraar

21-11-17

Met ingang van 15 januari 2018 wordt Marianne Hirsch Ballin benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. De focus van het onderzoek van Hirsch Ballin zal liggen bij de werking van het straf- en strafprocesrecht in de internationale context.

Notarieel recht en Criminologie beste opleidingen binnen studiegebied

15-11-17

De bacheloropleidingen Notarieel recht en Criminologie zijn door de Keuzegids Universiteiten 2018 verkozen tot de beste opleidingen binnen hun studiegebied.

Twee nieuwe VU-leden De Jonge Akademie: Barbora Hola en Hanneke Hulst

10-11-17

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen kiest elk jaar tien nieuwe, talentvolle onderzoekers voor De Jonge Akademie. De VU levert dit jaar twee talenten: criminoloog Barbora Hola en hersenwetenschapper Hanneke Hulst.

Alle PAO cursussen VU Law Academy gaan zeker door!

09-11-17

Wanneer u zich inschrijft voor een cursus die dit najaar nog plaatsvindt, bent u ervan verzekerd dat deze doorgaat.

Veel geweld in de psychiatrie maar weinig aangiften bij politie

08-11-17

Meer dan andere beroepsgroepen hebben hulpverleners in de psychiatrie te maken met fysiek geweld, soms met ernstige gevolgen. Tegelijkertijd is er juist in deze sector onduidelijkheid over hoe dit geweld afgehandeld moet worden en in welke gevallen een strafrechtelijke reactie op zijn plaats is. Dit blijkt uit onderzoek onder leiding van universitair hoofddocent Criminologie Joke Harte.

Webcolleges voor juridische professionals bij de VU Law Academy

26-10-17

Bij de VU Law Academy kunt u vanaf nu ook online PO-punten halen door een webcollege te volgen.

Symposium 26 januari 2018: De invloed van het aanbestedingsrecht op de verdeling van schaarse rechten door de overheid

26-10-17

De vraag die tijdens dit middagsymposium centraal staat is: in hoeverre moet de overheid bij de verdeling van andere schaarse rechten rekening houden met regels en beginselen uit het aanbestedingsrecht?

Vertrouwen en wantrouwen in de rechtsstaat

24-10-17

Op 1 november promoveert Liesbeth Hulst met haar proefschrift over de vertrouwensband tussen diverse bevolkingsgroepen en de rechtsstaat en gevestigde orde.

VU Bachelordag 4 november

09-10-17

Op zaterdag 4 november vindt de VU Bachelordag plaats, het moment om als scholier kennis te maken met de VU en al haar bacheloropleidingen.

In memoriam Eberhard van der Laan

06-10-17

Wij hebben vanmorgen met verdriet kennis genomen van het overlijden van onze burgemeester Eberhard van der Laan. Van der Laan studeerde rechten aan onze universiteit en heeft zijn studie in 1983 cum laude afgesloten.

Bas Heijne over de volmaakte mens: lezing en discussiebijeenkomst over mensverbetering en technologie

04-10-17

Op maandag 16 oktober verzorgt de Vrije Schrijver aan de VU Bas Heijne een gastcollege bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij gaat in gesprek met studenten van Britta van Beers, universitair hoofddocent rechtsfilosofie, over zijn documentaireserie De Volmaakte Mens.