Nieuwsoverzicht

Dansen, eten en kennismaken met de juridische praktijk

19-10-18

Wat hebben Syrische Mujadara, de West-Afrikaanse Kora en Migratierecht met elkaar gemeen? Het waren allemaal elementen van een bijzondere bijeenkomst in het kader van Know Your Rights, een gezamenlijk onderwijsprogramma van DLA Piper, de VU en New Dutch Connections.

Vrouwelijke ex-gedetineerde heeft woning, realisatie en ondersteuning nodig

18-10-18

Elk jaar verlaten een paar duizend vrouwen een van de drie vrouwengevangenissen in Nederland. In de ideale situatie stoppen ze na vrijlating met het plegen van delicten, ook wel 'desistance' genoemd. Toch komt zo’n 40 procent van de ex-gedetineerde vrouwen op enig moment weer in detentie (en pleegt de helft van de vrouwen nogmaals een delict). Criminoloog Elanie Rodermond toont aan dat problemen met onder meer huisvesting en verslaving meer doorslaggevend zijn voor het welslagen van desistance dan gezinsrelaties en werk.

‘Grensdoden’ te wijten aan streng Europees toelatingsbeleid

18-10-18

Meer dan drie decennia lang sterven er in Europa talloze mensen die op zoek gaan naar een betere toekomst. Noodlottige schipbreuken leiden tot felle discussies in de politiek en grote afschuw in de maatschappij. Is deze ramp de schuld van meedogenloze mensensmokkelaars of het gevolg van een streng Europees toelatingsbeleid? Tamara Last concludeert in haar promotieonderzoek het laatste.

Unieke nieuwe internationale bacheloropleiding: Law in Society

12-10-18

Per 1 september 2019 biedt de Vrije Universiteit een nieuwe opleiding aan bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid: Law in Society. Deze bacheloropleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam is uniek – nergens anders wordt recht op deze manier onderwezen.

Strafrechtelijke bewijsvergaring over grenzen vraagt om normatieve integratie

09-10-18

Banken die zich schuldig maken aan witwassen, het beramen van een terroristische aanslag of het hacken van gevoelige data. Allemaal vormen van georganiseerde criminaliteit die vragen om een geïntegreerde aanpak. Een aanpak die gekenmerkt wordt door een combinatie van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving, bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en transnationale samenwerking.

Studenten Recht staan vluchtelingen bij

05-10-18

Het migratierecht onder de knie krijgen en tegelijk vluchtelingen in Nederland bijstaan. Aan de VU brengen we het recht direct in de praktijk.

Nieuwsbrief pensioenrecht 23 september 2018 door prof. mr. Erik Lutjens

27-09-18

In de nieuwsbrief Pensioenrecht voor juridische professionals leest u meer over recente uitspraken en kamerstukken op het gebied van Pensioenrecht.

Infoclip Leergang Sport en Recht

24-09-18

Wat leer je tijdens deze leergang en voor wie is deze leergang in het bijzonder geschikt?

ZIFO congres: de aandeelhoudersvergadering van beursvennootschap

24-09-18

Op donderdag 18 oktober 2018 is het ZIFO congres.

Johannes Bijlsma wint Moddermanprijs 2018

21-09-18

Johannes Bijlsma heeft de Moddermanprijs 2018 gewonnen voor zijn proefschrift getiteld ‘Stoornis en strafuitsluiting: Op zoek naar een toetsingskader voor ontoerekenbaarheid’ waarop hij op 13 april 2016 is gepromoveerd.

Weekend van de Wetenschap op de VU: VIP-tour

14-09-18

Word vrienden met een robot, verhoor een verdachte of smelt een steen. Geef je snel op en ga mee op de exclusieve VIP-tour op de VU in het weekend van de Wetenschap.

Volg de VU Law Academy nu ook op Facebook

06-08-18

Blijf automatisch op de hoogte van nieuwe artikelen van onze docenten en hoogleraren.

Prestigieuze ERC Starting Grant voor rechtspsychologe Annelies Vredeveldt

27-07-18

Onderzoeker Annelies Vredeveldt ontving deze week de prestigieuze European Research Council (ERC) Starting Grant van 1,5 miljoen euro voor haar onderzoek naar ooggetuigenverklaringen van serieuze misdrijven in een multiculturele omgeving.

Veni-subsidie voor Lieneke Slingenberg

17-07-18

Lieneke Slingenberg heeft van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-subsidie van €250K gekregen voor haar onderzoek “Mensenrechten, non-dominantie en beperkingen op vrije woonplaatskeuze van vluchtelingen”.

Infoclip Leergang Effectieve conflicthantering en mediation voor de juridische praktijk

16-07-18

Wat leer je tijdens deze leergang en voor wie is deze leergang in het bijzonder geschikt?