Online Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen

Banner opleiding Decentrale Verordeningen

Ons streven is om de colleges van deze leergang fysiek te laten plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is vanwege coronamaatregelen, zijn wij voornemens de colleges online op te zetten.

Verordeningen (waaronder APV) voor lokale overheden opstellen: thuis raken in decentrale verordeningen

2019_78Decentrale verordeningen moeten aan veel criteria voldoen. Dit geldt zowel juridisch - vanuit welke rechtsregels worden ze opgesteld? - als technisch - hoe worden ze opgesteld? Of u nu als advocaat of jurist werkt bij een gemeente, provincie of waterschap, u wilt verordeningen deugdelijk en uitvoerbaar opstellen. VU Law Academy – onderdeel van de Vrije Universiteit (VU) – rust u hiervoor volledig toe in deze leergang.

Uitspraken van cursisten in 2019 over deze leergang:  
''De leergang bevat veel concrete en actuele praktijkvoorbeelden.''  
''Tijdens de leergang is er gelegenheid voor input uit de groep en daardoor sluit het aan bij de praktijk.''  
''Bevlogen, vakinhoudelijk sterke docenten!''

    

Leerdoelen & doelgroep

Leerdoelen
U krijgt een actueel overzicht van de thema’s in het regelgevingsrecht. Daar hoort de wettelijke grondslag en de verhouding met hogere regelgeving bij, en ook de techniek van het indelen en formuleren van een verordening. Ook maakt de leergang u wegwijs in actuele thema’s, zoals:

  • Hoe zijn de verordenende bevoegdheden bij de decentrale overheden verdeeld? 
  • Hoe stelt u een verordening zo op dat deze ook uit te voeren en na te leven is? 
  • Welke Europeesrechtelijke aspecten spelen een rol bij decentrale verordeningen?

Doelgroep & toelatingseisen
De leergang richt zich op advocaten werkzaam op het terrein van het bestuursrecht en op juristen, werkzaam bij gemeenten, provincies en waterschappen (ambtenaren, bestuurders), die te maken hebben met het opstellen en beoordelen van gemeentelijke en provinciale verordeningen. Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of (020) 59 83612.

Programma & docenten

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?
Verspreid over twee maanden volgt u de colleges die worden gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Planning van de leergang
Een overzicht van alle bijeenkomsten en data treft u aan in planning (voorjaar 2020). De planning voor 2021 wordt op een later moment bekend gemaakt.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.
 
Inhoud
Bekijk voor alle thema's en onderwerpen de programma-indeling. Aan de orde komen onder andere: grondslag en verhouding met hogere regelgeving, interne bevoegdheidsverdeling, procedure, techniek (het formuleren van concrete bepalingen, bevoegdheidstoedelingen, definities, overgangsrecht), uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, alternatieven (waaronder convenanten), rechtsbescherming, 'onderhoud', subsidieverordeningen, Europeesrechtelijke aspecten. De leergang kenmerkt zich door interactie en veel oefenen met een groot aantal praktijkcasussen. De evaluatie laat zeer goede beoordelingen zien.

Docenten en cursusleiding
Sjoerd ZijlstraDe leergang staat onder leiding van prof. mr. Sjoerd Zijlstra, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit en kerndocent aan de Academie voor wetgeving.

Hier vindt u een overzicht met informatie over de vaste docenten en cursusleiding betrokken bij deze leergang.

Didactiek
In twee maanden krijgt u theorie en praktijk van het regelgevingsrecht aangeboden in zes colleges, verdeeld over drie dagen.
De kennis die u opdoet, wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het regelgevingsrecht, aan de hand van casussen. Die kunnen gaan over concrete verordeningen en hun effect, over de verdeling en de grenzen van bevoegdheden, en over manieren om verordeningen technisch goed op te stellen. Hierbij brengen de docenten hun expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit uiteenlopende werkgebieden. In deze opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.

Ervaringen

Interactie en afwisseling tussen theorie en de praktijkvoorbeelden

Mr. Virginia Anches werkt als senior beleidsadviseur Fiscale Zaken bij de Unie van Waterschappen. Zij volgde de leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen (voorheen leergang Decentrale verordeningen) en ervaart nog dagelijks de meerwaarde ervan in haar werk als beleidsadviseur:

anches'Deze leergang trok mijn aandacht omdat ik het zeer bijzonder vond dat er op dit terrein specifiek iets voor de lokale overheden was ontwikkeld. Ik was dan ook zeer benieuwd naar de inhoud. Deze is zeker niet tegengevallen! De leergang was zeer boeiend, erg actueel en goed gegeven. De afwisseling tussen theorie en praktijk en de interactie met de cursisten was goed. De leergang heeft aan de ene kant het geheugen opgefrist, maar aan de andere kant heb ik ook veel nieuwe dingen geleerd en gehoord. Weetjes en tips die in de praktijk zeker van pas komen. Ik kan een ieder die op welke manier dan ook bezig is met het maken of beoordelen van wetgeving op lokaal gebied, deze leergang zeker aanraden.'
 


     

Praktisch & contact

StartHet is nog niet bekend wanneer de leergang start. 
Inschrijven    
Via het online inschrijfformulier.
Locatie
Programma collegeochtenden09.45 – 10.00 uur: ontvangst met koffie en thee
10.00 – 11.30 uur: college
11.30 – 11.45 uur: pauze
11.45 – 13.15 uur: vervolg college
Programma collegemiddagen14.00 – 15.00 uur: college
15.00 – 15.15 uur: pauze
15.15 – 16.15 uur: college
PlanningEen overzicht van alle bijeenkomsten en data treft u aan in planning (voorjaar 2020). De planning 2021 wordt op een later moment bekend gemaakt.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.
Docenten en cursusleider
Hier vindt u een overzicht met informatie over de vaste docenten.
GroepsgrootteMaximaal 25 cursisten
Prijs€ 1.980,- (prijs 2021) inclusief cursusmateriaal, consumpties en examengeld. Dit bedrag is vrijgesteld van btw. Bekijk hier onze actuele kortingen.  
    
Punten15 PO Opleidingspunten15 opleidingspunten - voor de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).
15 PWO15 opleidingspunten - PWO (puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen)

Hoe werkt het puntenstelsel van de blijvende vakbekwaamheid van de wetgevings- en overheidsjuristen? 

Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Bestuursrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten. 

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 
rtificaatAls u de leergang afrondt, ontvangt u een certificaat.
BrochureBekij hier de online brochure van de leergang.
 Gerelateerd aanbod
Juridisch schrijven en argumenteren 
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
Leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs
Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
Leergang Verdieping Aanbestedingsrecht voor inkopers
Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
Leergang Verdieping Contractenrecht
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Leergang Verbintenissenrecht
Leergang De gemeentejurist van de toekomst: het toepassen van het bestuursrecht in gesprek met politici, bestuurders en burgers
Veelgestelde vragen
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen over deze leergang.
Branka DasovicHeeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of +31 20 59 83612.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.