Leergang strategische juristen

Didactiek: hoe gaat u aan de slag?

Deze leergang beestaat uit 7 bijeenkomsten – waaronder 1 kick-off (zie hieronder voor meer informatie).

  • In de ochtend wordt er klassikaal een inhoudelijk college gegeven door VU Law Academy & Het Zijlstra Center.
  • In de middag werk u aan uw persoonlijke ontwikkeling door middel van het inbrengen van uw eigen dossier/casus gekoppeld aan de benodigde persoonlijke vaardigheden.

Vooraf: Intake met leermananger

Voorafgaand aan de eerste dag van de Leergang wordt met de deelnemers een individueel intakegesprek gedaan. Doel is de deelnemers te leren kennen en te bespreken wat de verwachtingen van hem/haar zijn; wat komt de deelnemer ‘halen en brengen’. De intakegesprekken zullen worden gevoerd door de leermanager. De persoonlijke intakes verhogen in belangrijke mate de effectiviteit van de bijeenkomsten, scherpen de inhoudelijke thema’s aan en leveren input – casuïstiek - die tijdens de dagen besproken worden in het middaggedeelte. Zo komt de kennis opgedaan tijdens de dagen direct terug in de dagelijkse werkpraktijk en treedt geleidelijke borging op.