Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief

Banner_opleiding_strafrechtelijk_bewijsrecht_877x220

College 1
Bewijsstelsel; bewijsmiddelen; bewijsminimumregels; schakelbewijs

College 2
Betrouwbaarheid van getuigenverklaringen en ondervragingsrecht

College 3
Forensische expertise; verklaringen en rapporten van deskundigen 

College 4
Bestudering van bewijsmateriaal vanuit verdedigingsperspectief; bewijsmotivering; onrechtmatig verkregen bewijs

College 5
Selectie en waardering van bewijsmateriaal; bewijsredeneringen en wijze van beslissen door de strafrechter