Leergang strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief (Online)

Banner_opleiding_strafrechtelijk_bewijsrecht_877x220

De leergang zal online plaatsvinden, tenzij onderwijs op locatie weer mogelijk is.

Strafrechtelijk bewijsrecht: aanvallen door effectief te verdedigen

Als uw cliënt strafrechtelijk vervolgd wordt, wilt u hem optimaal ondersteunen. Deze ondersteuning begint bij een effectief verweer in de rechtszaal. Hiervoor is het van groot belang dat u de relevante regels uit de wet en de jurisprudentie kent. Bij VU Law Academy – onderdeel van de Vrije Universiteit (VU) – verzamelt en verscherpt u die kennis met de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief.

Het succesvol afronden van deze leergang biedt u toegang tot de leergang Specialisatie Strafrecht. Met het diploma van de leergang Specialisatie Strafrecht voldoet u aan één van de voorwaarden voor lidmaatschap van de NVSA (Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten).

erkend_raad_rechtsbijstand_toevoegingen_strafzaken.pngDe Raad voor Rechtsbijstand heeft deze leergang goedgekeurd als opleiding voor het verkrijgen van toevoegingen in strafzaken. Zie Artikel 6A, 1.b van het document Inschrijvingsvoorwaarden Advocaten 2019.

Uitspraken van cursisten in 2018-2019 over deze leergang:  
''Leuk en leerzaam!''  
''Interessant en goed tempo.''  
''Waardevol om ook de ervaringen van anderen te horen tijdens de leergang.''

Leerdoelen & doelgroep

Leerdoelen
U krijgt een compleet en actueel overzicht van wat speelt binnen het juridische kader van het strafrechtelijke bewijsrecht. Vanuit die kennis oefent u zelf en tijdens college uw verdedigingstechnieken. De leergang daagt u uit op onderwerpen zoals:

  • bewijsvraag, bewijsmiddelen en selectie en waardering van bewijsmateriaal;
  • verklaringen van verdachten, deskundigen en getuigen;
  • bewijsmotivering, onrechtmatig verkregen bewijs en processtrategie;
  • herziening van vonnissen en arresten;
  • bewijs van bijzondere bestanddelen.

Nadat u de leergang hebt afgerond, kunt u bewijsrechtelijke problemen zelfstandig analyseren. Ook leert u de relevante regels uit wet en jurisprudentie selecteren, toepassen en vertalen in effectieve verweren.
Het succesvol afronden van deze leergang biedt u toegang tot de leergang Specialisatie Strafrecht. Met het diploma van de leergang Specialisatie Strafrecht voldoet u aan één van de voorwaarden voor lidmaatschap van de NVSA (Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten).

Doelgroep & toelatingseisen
De leergang is primair bedoeld voor advocaten met ervaring in het strafrecht die in de afgelopen jaren strafrechtelijke cursussen hebben gevolgd of vergelijkbare strafrechtelijke vakken tijdens de Beroepsopleiding Advocatuur (minor strafrecht).
Advocaten die werkzaam zijn binnen andere rechtsgebieden (en - binnen de Beroepsopleiding - geen strafrechtelijke vakken hebben gevolgd), kunnen onder bepaalde voorwaarden tevens deelnemen aan de leergang. Het opdoen van zoveel mogelijk kennis en ervaring voor de start van de leergang strekt hierbij tot aanbeveling. In elk geval dient u het boek Strafprocesrecht (Keulen en Knigge, 2016) te bestuderen. Daarnaast raden wij aan voor ten minste 10 NOvA opleidingspunten aan cursussen op strafrechtelijk gebied te volgen om zo uw kennis en vaardigheden ten behoeve van uw deelname aan de leergang te vergroten.
Eveneens is de leergang toegankelijk voor juristen buiten de advocatuur op voorwaarde van meerdere jaren aantoonbare en relevante juridische praktijkervaring en voldoende kennis van het strafrecht.

Heeft u vragen omtrent uw toelating aan deze leergang, neem dan contact op met vulaw@vu.nl

Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of (020) 59 83612.

Programma & docenten

Programma en planning van de leergang
Bekijk een uitgebreid overzicht van alle bijeenkomsten en onderwerpen bij programma-omschrijving.
Een overzicht van alle bijeenkomsten en data treft u aan in de planning voorjaar 2021.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.

De leergang zal online plaatsvinden, tenzij onderwijs op locatie weer mogelijk is.
 
Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?
Verspreid over twee maanden volgt u diverse colleges die worden gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Docenten en cursusleiding
Hier vindt u een overzicht met de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.

Werkwijze
In twee maanden tijd – vijf colleges – worden verschillende aspecten van het strafrechtelijke bewijsrecht aan de orde gesteld. De docent behandelt het onderwerp van het college in de vorm van een interactief hoorcollege. Uiteraard benoemt de docent dan ook actuele ontwikkelingen. Om duidelijk te maken hoe bewijsrechtelijke regels worden toegepast, behandelt de docent vaak aan de jurisprudentie ontleende casussen. Voor het leereffect is het belangrijk dat u actief deelneemt aan de discussies hierover. Vanwege de interactieve werkwijze  kunnen maximaal 25 cursisten aan de leergang deelnemen.

Ervaringen

Mr. Desiree de Jonge is advocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten in Rotterdam. Zij volgde de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief en vindt dat de leergang een goede bijdrage leverde aan haar ontwikkeling als advocaat:
 
“Als aDesiree de Jongedvocaat heb ik dagelijks te maken met bewijs in strafzaken, dus goed op de hoogte blijven is belangrijk. Zo behandel ik veel cassatiezaken, waarin bewijsrecht in het bijzonder van belang is. Met de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief kon ik hier op verdiepende wijze mee aan de slag gaan, horen hoe wetenschappers tegen de materie aankijken en met hen in gesprek gaan over wat ik in de strafrechtpraktijk meemaak. Het was goed om van verschillende bewijsrechtelijke thema’s weer eens de wet en jurisprudentie te bestuderen en door middel van de opdrachten daar actief mee bezig te zijn en erover te discussiëren. In de praktijk pak je vaak de meest recente jurisprudentie erbij, maar soms is het goed om de ontwikkeling van jurisprudentie volledig te bestuderen, dat draagt bij aan het begrip daarvan en de bedoeling van de Hoge Raad. Dat de leergang gelijk is gesteld met de profileringscursus die nodig is voor de specialisatieopleiding vond ik bovendien een fijne bijkomstigheid. Nog steeds gebruik ik de readers regelmatig als naslagwerk, en doordat ik actief met de materie bezig ben geweest is de kennis gemakkelijker toepasbaar op concrete dossiers. Je ziet sneller waar in de zaak bewijsrechtelijk een mogelijk probleem zit, waardoor je als advocaat je kansen beter kan benutten. De leergang kan ik dan ook zeker aanraden, het is een heel leerzame ervaring, de docenten en sfeer zijn goed en het is leuk om met anderen te discussiëren over bewijsrechtelijke thema’s.”

Mr. Tim Vis
is advocaat bij Spong Advocaten in Amsterdam. Hij behandelt alle soorten strafzaken. Hij volgde de leergang Strafrechtelijk Bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief en deelt hier zijn ervaringen.

Tim Vis“Een belangrijke overweging om de leergang Strafrechtelijk Bewijsrecht te volgen, was dat deze is gelijkgesteld met de profileringscursus van de NVSA. Daarnaast vond ik de leergang er qua opzet uitdagend uitzien, in het bijzonder de delen over getuigenbewijs. De door het EHRM aan te leggen maatstaf als het gaat om ondervragingsrecht en grenzen aan het bezigen van getuigenverklaringen voor het bewijs is door cursusleider Bas de Wilde zeer helder uiteengezet. Dat heeft me zeer geholpen bij het vinden van nieuwe mogelijkheden voor verweer en nieuwe ingangen voor een grotere betrokkenheid van de verdediging in het vooronderzoek. Met name de inzichten op basis van EHRM-rechtspraak en de forensisch-wetenschappelijke onderdelen van de leergang lenen zich voor directe toepassing in de praktijk. Ik kan de leergang dan ook zeker aanbevelen aan andere advocaten en juristen. Het programma is uitdagend, uitstekend georganiseerd en is een duidelijke toevoeging ten opzichte van het overige cursusaanbod. Daarbij komt dat de gelijkstelling met de profileringscursus erg waardevol is. Ik hoop dat snel ook een specialisatiecursus wordt aangeboden.”


Marian ter Riet werkt als senior gerechtssecretaris bij het Gerechtshof 's-Gravenhage. Zij volgde de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht en ervaart regelmatig de meerwaarde van de opgedane kennis tijdens haar werkzaamheden.

"De leergang strafrechtelijk bewijsrecht levert op actuele wijze een volledig overzicht van de verschillende aspecten van het strafrechtelijk bewijsrecht. De hoorcolleges zijn dynamisch en interactief. De docenten zijn afkomstig uit zowel de wetenschap als de praktijk. De medecursisten, veelal advocaten, komen met voorbeelden uit eigen praktijk en zorgen zo voor afwisselende en interessante discussie. De huiswerkopdrachten zijn zeer uitdagend en van een hoog niveau. Ik ervaar regelmatig de meerwaarde van de kennis die ik heb opgedaan tijdens deze leergang en zou deze cursus een ieder werkzaam in het strafrecht aanraden. Jammer dat de VU niet meer strafrechtelijke leergangen aanbiedt!"

Oud-cursisten leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief geven hieronder aan wat hen bijzonder aansprak in de leergang: 
"De onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen en de verschillende docenten uit diverse disciplines".
"Enthousiasme van de docenten, diepgang en volledigheid van de leergang".
"De onderwerpen die aan bod komen en er was een goede mix van docenten uit wetenschap en praktijk". 

Praktische informatie

StartDeze leergang start 6 april 2021. De leergang zal online plaatsvinden, tenzij onderwijs op locatie weer mogelijk is.
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier.
Let op: heeft u een niet-juridische academische (voor)opleiding?
Dan vragen wij u om bij uw inschrijving een cv in te sturen. Zie ook 'Leerdoelen & Doelgroep'. U kunt uw cv sturen naar: vulaw@vu.nl.
LocatieDe leergang zal online plaatsvinden, tenzij onderwijs op locatie weer mogelijk is.
PlanningEen overzicht van alle bijeenkomsten en data treft u aan in de planning voorjaar 2021.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.
Docenten en cursusleidersHier vindt u een overzicht met de cursusleider en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.
Dagindeling15.00 - 15.30 uur: ontvangst
15.30 - 20.00 uur: college
GroepsgrootteMaximaal 25 juristen en advocaten.
PrijsAlumnikorting leergangen€ 2.300,- inclusief cursusmateriaal consumpties en maaltijden (prijs 2021). Dit bedrag is vrijgesteld van btw. 
Bent u lid van de Nederlandse Vereniging van (Jonge) Strafrechtadvocaten (NVSA of NVJSA)? Dan krijgt u € 100,- korting en betaalt u € 2.200,- (Deze korting geldt niet in combinatie met andere kortingen.)
Bekijk hier onze actuele kortingen.
PuntenNOvA PO 2020 opleidingspunten voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De leergang geeft toegang tot de Leergang Specialisatie strafrecht. 

Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Strafrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 

De Raad voor Rechtsbijstand heeft deze leergang goedgekeurd als opleiding voor het verkrijgen van toevoegingen in strafzaken. Zie Artikel 6A, 1.b van het document Inschrijvingsvoorwaarden Advocaten 2019.
DiplomaDe leergang is opgebouwd uit vijf colleges van één dagdeel. Voor de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht geldt een aanwezigheidsplicht. U ontvangt een certificaat als u tenminste bij vier van de vijf colleges aanwezig bent geweest.
Digitale leeromgevingHet onderwijs wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.
Veelgestelde vragen
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen over deze leergang.
BrochureBekijk hier de online brochure van de leergang.
Gerelateerd aanbodJuridisch schrijven en argumenteren 
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen 
- Penitentiair recht
Leergang Financieel-economisch strafrecht
Leergang Specialisatie Strafrecht
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Branka DasovicHeeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of +31 20 59 83612.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.