Leergang strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief

Hoe gaat u aan de slag?


In twee maanden tijd – negen colleges – worden verschillende aspecten van het strafrechtelijke bewijsrecht aan de orde gesteld. De docent behandelt het onderwerp van het college in de vorm van een interactief hoorcollege. Uiteraard benoemt de docent dan ook actuele ontwikkelingen. Om duidelijk te maken hoe bewijsrechtelijke regels worden toegepast, behandelt de docent vaak aan de jurisprudentie ontleende casussen. Voor het leereffect is het belangrijk dat u actief deelneemt aan de discussies hierover en dat u de casussen voorbereidt. Vanwege de interactieve werkwijze  kunnen maximaal 25 cursisten aan de leergang deelnemen.