Leergang strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief

Oud-cursisten over de leergang


Mr. Tim Vis is advocaat bij Spong Advocaten in Amsterdam. Hij behandelt alle soorten strafzaken. In 2016 volgde hij de leergang Strafrechtelijk Bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief en deelt hier zijn ervaringen.

Tim Vis“Een belangrijke overweging om de leergang Strafrechtelijk Bewijsrecht te volgen, was dat deze is gelijkgesteld met de profileringscursus van de NVSA. Daarnaast vond ik de leergang er qua opzet uitdagend uitzien, in het bijzonder de delen over getuigenbewijs. De door het EHRM aan te leggen maatstaf als het gaat om ondervragingsrecht en grenzen aan het bezigen van getuigenverklaringen voor het bewijs is door cursusleider Bas de Wilde zeer helder uiteengezet. Dat heeft me zeer geholpen bij het vinden van nieuwe mogelijkheden voor verweer en nieuwe ingangen voor een grotere betrokkenheid van de verdediging in het vooronderzoek. Met name de inzichten op basis van EHRM-rechtspraak en de forensisch-wetenschappelijke onderdelen van de leergang lenen zich voor directe toepassing in de praktijk. Ik kan de leergang dan ook zeker aanbevelen aan andere advocaten en juristen. Het programma is uitdagend, uitstekend georganiseerd en is een duidelijke toevoeging ten opzichte van het overige cursusaanbod. Daarbij komt dat de gelijkstelling met de profileringscursus erg waardevol is. Ik hoop dat snel ook een specialisatiecursus wordt aangeboden.”


Marian ter Riet werkt als senior gerechtssecretaris bij het Gerechtshof 's-Gravenhage. Zij volgde de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht en ervaart regelmatig de meerwaarde van de opgedane kennis tijdens haar werkzaamheden.

"De leergang strafrechtelijk bewijsrecht levert op actuele wijze een volledig overzicht van de verschillende aspecten van het strafrechtelijk bewijsrecht. De hoorcolleges zijn dynamisch en interactief. De docenten zijn afkomstig uit zowel de wetenschap als de praktijk. De medecursisten, veelal advocaten, komen met voorbeelden uit eigen praktijk en zorgen zo voor afwisselende en interessante discussie. De huiswerkopdrachten zijn zeer uitdagend en van een hoog niveau. Ik ervaar regelmatig de meerwaarde van de kennis die ik heb opgedaan tijdens deze leergang en zou deze cursus een ieder werkzaam in het strafrecht aanraden. Jammer dat de VU niet meer strafrechtelijke leergangen aanbiedt!"

Oud-cursisten leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief voorjaar 2017 geven hieronder aan wat hen bijzonder aansprak in de leergang: 

"De onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen en de verschillende docenten uit diverse disciplines".

"Enthousiasme van de docenten, diepgang en volledigheid van de leergang".

"De onderwerpen die aan bod komen en er was een goede mix van docenten uit wetenschap en praktijk"