Leergang strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?


Verspreid over twee maanden volgt u diverse colleges die worden gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Bekijk hier de planning 2018 met informatie over de data, onderwerpen en docenten.

Docenten en cursusleiding


Hier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleiders en alle docenten die betrokken zijn bij deze leergang.