Leergang Sport & recht

Banner Sport en Recht jurist

Leergang Sport & Recht bij VU Law Academy: het belang van een integrale juridische benadering van Sport en Recht

Bent u als advocaat of jurist werkzaam in de sportsector, en heeft u behoefte aan meer overzicht van alle voor u relevante juridische regels? Wilt u meer inzicht in zowel de fundering als ook de praktische toepassing van wetgeving en jurisprudentie binnen de context van sportorganisaties? In de leergang Sport & Recht aan de VU in Amsterdam worden alle juridische vakgebieden behandeld waarmee u in de sportsector te maken kunt krijgen. 

Meer dan tien verschillende experts maken u wegwijs in thema's zoals het verenigingsrecht, schadeaansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht en cao, Europees recht en de sport, matchfixing, seksuele intimidatie en nog veel meer. Vanuit ieder vakgebied gaat u aan de slag met zowel de achterliggende theorie als ook de toepassing in de praktijk, zodat u na afloop zelfstandig:

  • vraagstukken van sport en recht kunt analyseren;
  • effectief kunt schakelen tussen de verschillende juridische disciplines;
  • weet welke juridische regels uit de wet voor u relevant zijn;
  • deze regels en de bijbehorende jurisprudentie kunt toepassen.
Uniek aan deze leergang is de focus op samenhang tussen de verschillende juridische vakgebieden, zodat u een (nog beter) overzicht krijgt om de sportsector optimaal te bedienen.

Aanbevolen door de Vereniging van Sport en Recht
Logo sport en rechtDe Leergang Sport en Recht van de VU wordt aanbevolen door het bestuur van de Vereniging voor Sport en Recht aan haar leden:
"Het is een waardevolle postacademische opleiding op het gebied van sport en recht die wordt aanbevolen aan juristen die zich verder willen specialiseren op dit actuele, interessante en belangrijke terrein."

Uitspraken van cursisten in 2019 over deze leergang:  
''Iedereen die werkzaam wil zijn in de sportindustrie kan ik deze leergang aanbevelen.''
''Juridisch inhoudelijk ‘smullen’: perfecte combi werk en sport interesse!''
''Goede praktijkvoorbeelden, leuke wisselwerking tussen de docenten.''
''De integratie/samenloop van civiel-bestuurs- en strafrechtelijke beginselen en uitgangspunten in de sport.''

Leerdoelen en Doelgroepen

Leerdoelen

  • U krijgt meer grip op de (juridische) relatie tussen overheid en de sport, en u bent in staat om overheidsinterventies te beoordelen.
  • U bent op de hoogte van de regelgeving betreffende transfers en overschrijvingen, en u bent in staat om transfers te beoordelen en eventueel te begeleiden.

Doelgroepen
De leergang richt zich op advocaten, juristen bij lokale, regionale of centrale overheid, en op juristen bij een sportbond (bijvoorbeeld bestuursleden van een sportvereniging) of juristen die werkzaam zijn voor een koepel of belangenbehartigingsorganisatie.
Aan de leergang kunnen ook andere academici deelnemen op voorwaarde dat zij door opleiding of werkervaring de leergang op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Dit wordt vooraf beoordeeld aan de hand van het c.v. en eventueel een intakegesprek. Uw cv kunt u mailen naar vulaw@vu.nl

Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694/(020-598 6255).

Programma & docenten

Inhoud van de leergang

Sport en overheid
De sport is traditioneel privaatrechtelijk ingebed. Toch krijgt de sport regelmatig te maken met de overheid. Denk aan subsidiering van evenementen. Ook is bijvoorbeeld de wet markt en overheid van toepassing. Welke rol neemt nu de overheid in ten opzichte van de sport? In het laatste deel van het college staat ook nog even de Europese overheid centraal. Ook op Europees niveau gelden regels die de sport beïnvloeden. Welke impact hebben Europese regels op de Nederlandse sport(beoefening).

Transfers en overschrijvingen
Transfers in de praktijk aan de hand van jurisprudentie. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt toegelicht hoe de ontwikkeling van transfers en overschrijvingen heeft plaatsgevonden in de voetbalsport. Voorheen was sprake van een transfersysteem, verenigingsrechtelijk, nu is er sprake van de werking van het arbeidsrecht en bestaat een systeem van opleidingsvergoedingen. Welke invloed heeft deze ontwikkeling gehad op de Nederlandse voetbalverhoudingen? Wat zijn de meest recente ontwikkelingen op dit terrein en wat zal de toekomst brengen?

Bekijk alle thema's en onderwerpen in het programma-overzicht.
Bekijk hier de planning najaar 2020 van de leergang met data en onderwerpen. De planning voor het najaar 2021 wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.

Verspreid over drie maanden volgt u diverse colleges aan de VU in Amsterdam, gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Cursusleiding

De leergang staat onder leiding van prof. mr. Marjan Olfers, hoogleraar Sport & Recht bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Didactiek

In drie maanden tijd krijgt u de theorie van het sportrecht aangeboden in 8 colleges. De kennis die u opdoet, wordt steeds gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het sportrecht. Hierbij brengt de docent zijn expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit uiteenlopende werkgebieden. In deze interactieve opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.
 

Ervaringen

In november 2018 ging de leergang voor de eerste keer van start. Twee cursisten hebben we na afloop gevraagd om hun ervaringen te delen:

Carolien de VriesCarolien de Vries is adviseur juridische zaken bij Waterschap Drents Overijsselse Delta.

“In mijn dagelijks leven werk ik als adviseur juridische zaken. Privé ben ik een actief triatleet, dat is mijn passie. Toen ik een aankondiging van de leergang Sport en Recht voorbij zag komen was ik direct enthousiast. Ik had namelijk ook net een eerste gesprek gevoerd met een loopbaancoach, waarin ik mijn wens uitte om mijn werk en passie te gaan combineren. In de leergang leer je dat een passie voor sport ook echt belangrijk is om op dit terrein werkzaam te zijn, aangezien je "het spelletje" gewoon goed moet begrijpen om de rechtsregels die in een bepaalde situatie voorliggen te kunnen toepassen. Sportrecht is een bijzonder interessant en zeer divers vakgebied. Ik zou de leergang dan ook zeker aan andere juristen en advocaten aanbevelen! Het is een vakgebied waarbij bestaande wetgeving op een bijzondere situatie van toepassing is. Om een voorbeeld te noemen: aansprakelijkheid binnen sportrecht ziet er qua uitwerking heel anders uit dan aansprakelijkheid binnen "de gewone wereld". Ik denk dat menig jurist/advocaat met een groot sporthart deze leergang als een belangrijke aanvulling op de huidige praktijk zal ervaren. Dankzij deze leergang heb ik een goed beeld gekregen van wat sportrecht allemaal omvat. Ik volg mijn hart en gevoel op zoek naar hoe ik binnen dit vakgebied mijn steentje ga bijdragen!”

Jeroen RasMr. Jeroen Ras is werkzaam als bedrijfsjurist bij TNO.

“Ik wilde me meer verdiepen in sportrecht en ontdekte dat de VU een leergang Sport & Recht aanbiedt. Opvallend aan deze leergang is dat veel van de sprekers en docenten uit de sportpraktijk komen, zoals advocaten en juristen van de KNVB en de Tennisbond. Het belangrijkste dat ik heb geleerd is dat wanneer er ‘sport’ voor staat recht net even anders is. Wat sportrecht echt anders maakt zijn de vele onderwerpen waarmee je specifiek te maken kunt krijgen in de sportsector, zoals doping, tuchtrecht, transfers van spelers en de rechtspositie van sporters, die toch wezenlijk anders is dan die van een gewone werknemer. Daar ging in de leergang dan ook veel aandacht naar uit.
Wie een passie heeft voor sport kan ik de leergang zeker aanbevelen: de manier van lesgeven was relaxed, waarbij praktijkverhalen werden afgewisseld met leerstukken. Ik ben nog geen expert, maar heb wel veel meer inzicht in en overzicht over wat speelt als het gaat om sportrecht en wat hierin bijzonder of juist normaal is.”

Praktisch & contact

StartDe leergang gaat weer van start in het najaar 2021.
Data bijeenkomsten
N.n.b. Wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Data onder voorbehoud van wijzigingen. Ons streven is om de colleges van deze leergang op de VU te laten plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is vanwege coronamaatregelen, zijn wij voornemens de colleges online op te zetten.
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier leergangen.
Locatie
Programma16.30 - 17.00 uur: ontvangst met koffie en thee
17.00 - 18.30 uur: aanvang programma
18.30 - 19.00 uur: pauze (met uitgebreide snack)
19.00 - 20.30 uur: vervolg programma
PlanningBekijk hier de planning najaar 2020 van de leergang met data, docenten en onderwerpen.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.
Groepsgrootte    
Maximaal 25 juristen en advocaten.
CursusleiderDe leergang staat onder leiding van prof. mr. Marjan Olfers, hoogleraar Sport & Recht bij de Vrije Universiteit Amsterdam.
PrijsAlumnikorting leergangen€ 2.600,- (prijs 2020) inclusief cursusmateriaal, consumpties en examengeld. Dit bedrag is vrijgesteld van btw. Bent u lid van de Vereniging voor Sport en Recht (VSR) of werkt u bij sportbonden die bij NOC*NSF zijn aangesloten? Dan krijgt u € 250,- korting. (Deze korting is niet in combinatie met andere kortingen). Bekijk hier onze actuele kortingen.
 
Punten24 PO opleidingspunten24 opleidingspunten (voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), en het Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen (PWO). 
PWO 24 punten
Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Sportrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.   

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 
CertificaatCursisten ontvangen na afloop een certificaat van deelname indien zij tenminste zes van de acht bijeenkomsten aanwezig zijn geweest.
Digitale leeromgevingHet onderwijs wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, casussen, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.
Veelgestelde vragen
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen over deze leergang.
BrochureBekijk hier de brochure van de leergang.
Gerelateerde cursus
Juridisch schrijven en argumenteren 
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
- Conflicthantering voor juristen

Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Monique Becker
Heeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? 
Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of +31 20 59 83694. 
Ilse Herweijer foto
Heeft u vragen over plaatsing of betaling? 
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.