Leergang Sociaal Zekerheidsrecht

Banner_sociaal_zekerheidsrecht 

Deze leergang wordt online aangeboden.

Sociaal Zekerheidsrecht bij VU Law Academy: onontbeerlijke basiskennis

Sociaal Zekerheidsrecht is een specialistisch en snel veranderend vakgebied. Hoe houdt u als advocaat, arbeidsjurist of HRM/PZ specialist uw kennis up-to-date? En hoe past u die toe in de praktijk? VU Law Academy – onderdeel van de Vrije Universiteit (VU) – helpt u met de leergang Sociaal Zekerheidsrecht de basis te leggen voor het effectief adviseren en vertegenwoordigen van cliënten in dit complexe domein.  RvR_SociaalZekerheidsrecht

Thema's die tijdens de leergang Sociaal Zekerheidsrecht aan de orde komen zijn:

  • Werkloosheidswet (WW)
  • Ziektewet
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Bestaansminimum en Gezondheid
  • Europees en internationaal recht
  • Handhaving en rechtsbescherming 

De basisopleiding Sociaal Zekerheidsrecht van VU Law Academy is door de Raad erkend als basisopleiding sociaal zekerheidsrecht die toegang geeft tot de specialisatie sociaal zekerheidsrecht bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Na het volgen van deze leergang voldoet u aan één van de inschrijvingsvoorwaarden voor toelating tot de specialisatie Sociaal Zekerheidsrecht van de Raad voor Rechtsbijstand. Vanaf 1 januari 2021 is een inschrijving voor deze specialisatie vereist om toevoegingen op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht aan te kunnen vragen.

Leerdoelen en Doelgroepen

Leerdoelen
U krijgt een actueel overzicht van de kernvraagstukken van het Sociaal Zekerheidsrecht, met de nadruk op regelingen in het domein werk en inkomen. We gaan diep in op de WW en staan stil bij de ZW, de wet WIA en de samenhang van deze regeling met het arbeidsrecht. We behandelen enkele onderwerpen uit het gemeentelijk sociaal domein: de Participatiewet en de WMO. In een slotbijeenkomst wordt aandacht besteedt aan internationaalrechtelijke aspecten van het Sociaal Zekerheidsrecht en gaan we in op specifieke procesrechtelijke aspecten. 

Doelgroep &toelatingseisen
De leergang is bedoeld voor advocaten en juristen met enige ervaring op het terrein van socialezekerheidsrecht. Voor deze leergang gelden geen specifieke toelatingseisen. Ook paralegals kunnen zich inschrijven voor deze leergang, Met de kennis die zij in deze leergang opdoen kunnen zij door sociaal advocaten ingeschakeld worden bij het verlenen van rechtsbijstand. Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694/(020-598 6255).

Programma & docenten

Programma en planning van de leergang 
Een overzicht van alle bijeenkomsten en data treft u aan in de planning najaar 2020. De planning 2021 volgt later.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.
 
Cursusleiding en docenten
De leergang staat onder leiding van prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal, hoogleraar sociaal recht aan de Vrije Universiteit en prof. dr. mr. Willem Bouwens, hoogleraar arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Hier vindt u een overzicht met de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.

Didactiek

De leergang Sociaal Zekerheidsrecht bestaat uit 6 colleges van 3,5 uur verspreid over twee maanden. In deze twee maanden behandelt en bespreekt u de kern van de relevante wetgeving in het Sociaal Zekerheidsrecht. Docenten uit wetenschap en praktijk informeren u over recente rechtspraak en wetgeving. Daarnaast analyseert u de achtergrond en samenhang tussen de verschillende wetten en u leert deze toepassen in de praktijk. Ook bespreken docenten en deelnemers casussen tijdens de leergang. Hierbij krijgt u ruim baan om oplossingen te bedenken en deze met medecursisten te bediscussiëren. Voor elk college maakt u een casusopdracht. Hoewel het maken van de opdrachten niet verplicht is, zullen de casussen tijdens het college behandeld worden en raden wij u hierom aan deze wel te maken. De VU Law Academy verzorgt het lesmateriaal. Tijdens de leergang wordt gebruikt gemaakt van het boek: Hoofdzaken van Sociaal Zekerheidsrecht van Vonk & Klosse.


 

Praktisch & contact

StartStart najaar 2021
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier leergangen.
LocatieDeze leergang wordt online via Meet Google aangeboden.
Programma14.30-15.00 uur: ontvangst       
15.00-16.45 uur: aanvang college                                            
16.45-17.15 uur: pauze                          
17.15-19.00 uur: vervolg college     
PlanningBekijk hier de planning najaar 2020 van de leergang met data en onderwerpen. De planning 2021 volgt later
Groepsgrootte    
Maximaal 25 juristen en advocaten.
Cursusleiding en docenten
De leergang staat onder leiding van prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal, hoogleraar sociaal recht aan de Vrije Universiteit en prof. dr. mr. Willem Bouwens, hoogleraar arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Hier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.
PrijsAlumnikorting leergangen€ 1.675,- (prijs 2020) inclusief cursusmateriaal. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw. Bekijk hier onze actuele kortingen.
Punten21 NOvA PO opleidingspunten21 PO opleidingspunten voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Sociaal-zekerheidsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 21 opleidingspunten voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
Literatuur    De VU Law Academy verzorgt het lesmateriaal. Tijdens de leergang wordt gebruikt gemaakt van het boek: Hoofdzaken van Sociaal Zekerheidsrecht van Vonk & Klosse.
Studiebelasting3-4 uur per week.
CertificaatU ontvangt een certificaat van deelname na afloop van de leergang. Indien u zich wilt inschrijven voor de specialisatie sociaal zekerheidsrecht van de Raad voor Rechtsbijstand, moet u aan alle bijeenkomsten (20 opleidingspunten) hebben deelgenomen. Indien u niet bij alle colleges aanwezig bent geweest, geldt er een puntenaftrek. Aan de leergang is geen examen verbonden.
Digitale leeromgevingHet onderwijs wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, casussen, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.
Veelgestelde vragen
Kijk ook eens bij veelgestelde vragen
Gerelateerd aanbod
Juridisch schrijven en argumenteren 
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
- Conflicthantering voor juristen
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Monique Becker
Heeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? 
Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of +31 20 59 83694. 
Ilse Herweijer foto
Heeft u vragen over plaatsing of betaling? 
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.