Leergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden

Didactiek: hoe gaat u aan de slag?

In vier dagen krijgt u de theorie aangeboden over samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden.

De kennis die u opdoet, wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden. Dit kan gaan over de verdeling van bevoegdheden of de fiscale implicaties van verschillende samenwerkingsvormen. Hierbij brengt de docent zijn expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit hun verschillende werkkringen. In deze interactieve opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.