Leergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?

Verspreid over twee maanden volgt u diverse colleges (4 dagen), gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Bekijk hier de planning voor het najaar 2017 met onderwerpen, data en docenten. De leergang staat onder leiding van mr. Rob de Greef, die aanwezig is bij alle vier de dagen en meerdere onderwerpen voor zijn rekening neemt.

Het programma voor deze leergang is gebaseerd op de Handreiking 'Intergemeentelijke samenwerking toegepast' (samengesteld door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2013.), te vinden op de volgende link op de VNG site.

Docenten en cursusleiding

Hier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleiding en de docenten betrokken bij deze leergang.