Leergang Pensioenrecht

Banner opleiding pensioenrecht

Pensioenrecht bij VU Law Academy: compleet juridisch overzicht


Het onderwerp pensioen heeft de laatste jaren steeds meer juridische kanten gekregen. Als juridisch specialist of advocaat wilt u uw cliënten passend advies geven of adequaat ondersteunen. Uiteraard op basis van up-to-date kennis van het wettelijk en juridisch kader. In de leergang pensioenrecht krijgt u al deze kennis praktijkgericht behandeld. Als u de leergang met succes afrondt, mag u als jurist de titel Certified Pension Lawyer (CPL) achter uw naam voeren. Niet-juristen mogen de titel Certified Pension Consultant (CPC) achter hun naam voeren. De gecertificeerde titel geeft toegang tot het lidmaatschap van de Vereniging van Pensioenjuristen (VvPj). De VvPJ heeft tot doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening van het pensioenrecht. Dit doet de vereniging door diverse activiteiten te organiseren voor haar leden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van de VvPj.

Sluit deze leergang aan bij uw opleidingsbehoefte?
Wanneer u deze drie vragen beantwoordt, helpt u ons zeer bij het verder ontwikkelen van deze leergang.

Leerdoelen & doelgroep

opleiding cursus pensioenrecht vernieuwdLeerdoelen
U krijgt een actueel overzicht van de thema’s in het pensioenrecht. Daar hoort de wet- en regelgeving bij, de organisatie van pensioenfondsen en de rechten en plichten van uitvoerders en begunstigden. Ook maakt de leergang u wegwijs in actuele pensioenrechtelijke thema’s als: 

  • veranderingen in pensioenregelingen door fiscale beperkingen;
  • de manier waarop toezichthouders de normen uit de Pensioenwet invullen;
  • de zzp’er in het pensioenrecht;
  • de invloed van EU-richtlijnen;
  • het toepasselijk recht bij grensoverschrijdende pensioenregelingen.

Doelgroep
De leergang richt zich op advocaten en andere juristen die zich het pensioenrecht eigen willen maken of hun inzicht in het pensioenrecht verder willen verdiepen. Hiermee is de leergang geschikt voor juristen en academici werkzaam bij organisaties die met de pensioenwetgeving te maken hebben (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, administratiekantoren, vakbonden, werkgeversorganisaties, ministeries, advieslichamen, banken, consultancy-organisaties, actuariële advieskantoren, fiscale advieskantoren, accountantskantoren, deelnemersraden, ondernemingsraden e.d.). Aan deze leergang kunnen ook andere academici deelnemen als zij door opleiding of werkervaring deze leergang op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Dit wordt vooraf beoordeeld aan de hand van het cv en eventueel een intakegesprek.

Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694.


Programma & docenten

Inhoud van de leergang
opleiding cursus pensioenrecht vernieuwdBekijk alle thema's en onderwerpen in het programma-overzicht.
Bekijk hier de planning 2018 met de onderwerpen, docenten en data. De planning najaar 2019 verschijnt op een later moment. 
Verspreid over twaalf maanden volgt u diverse colleges die worden gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Docenten en cursusleiding
De leergang staat onder leiding van prof. mr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, advocaat DLA Piper NV.
Hier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleiding en de vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.

Didactiek
In een jaar krijgt u de theorie van het pensioenrecht aangeboden in 24 colleges, verdeeld over drie modules. Na elke module maakt u een schriftelijke toets, die uit een aantal vragen bestaat. Als u de eerste drie modules met een voldoende hebt afgerond, volgt u de vierde module. Hierin schrijft u een werkstuk over een pensioenrechtelijk onderwerp. U sluit de laatste module en de leergang af met een openbare verdediging van uw standpunt in het werkstuk.

De kennis die u tijdens de leergang opdoet, wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het pensioenrecht, aan de hand van casussen. Die kunnen gaan over recente rechtspraak, een recent wetsvoorstel of een beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB). Hierbij brengt de docent zijn expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit uiteenlopende werkgebieden. In deze opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.

Ervaringen


Beinte Koopmans is jurist bij APG bestuursadvisering. Hij volgde de leergang Mergers & Acquisitions en kijkt terug op een geslaagd traject:

Beinte Koopmans“Ik werk al enige jaren als jurist in de pensioensector, dus het pensioenrecht was me niet vreemd. Buiten de waan van de dag wilde ik mijn kennis van het pensioenrecht verder verdiepen en structureren. Met de leergang Pensioenrecht heb ik dat bereikt. Gedurende het traject hebben we een veelheid aan onderwerpen grondig behandeld met docenten die specifiek op dat onderwerp zeer gespecialiseerd waren. Tijdens het volgen van de leergang merkte ik al snel dat ik nog meer kwaliteit kon brengen en delen met mijn collega’s.”
 
 
Mr. drs. Suzanne Kampijon CPL is advocaat Employment & Pensions bij Allen & Overy LLP. Ze volgde de leergang Pensioenrecht en kijkt er tevreden op terug:

mr.drs. Suzanne Kampijon CPL‘De leergang Pensioenrecht biedt een versteviging van de pensioenrechtbasis, een verdieping op specialistische onderwerpen en discussie over de actualiteit. Gerenommeerde docenten uit wetenschap en praktijk delen kennis in een informele setting. Dit maakt de leergang Pensioenrecht erg interessant voor zowel beginnende als ervaren pensioenjuristen. Bovendien is het een goede manier om collega's uit het pensioenveld te ontmoeten. Ik kijk met veel plezier terug op de leergang: het Pensioenrecht kent voor mij geen geheimen meer!’


Praktisch & contact

StartDe leergang start op 17 september 2019.   
opleiding cursus pensioenrecht vernieuwd
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier.
Let op: heeft u een niet-juridische academische (voor)opleiding?
Dan vragen wij u om bij uw inschrijving uw cv in te sturen. U kunt uw cv sturen naar: vula.rechten@vu.nl.
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
PlanningBekijk hier de volledige planning (2018) met data, docenten en onderwerpen. De leergang bestaat uit vier modules. De planning najaar 2019 verschijnt op een later moment.
GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers
PrijsPensioen netwerk groep cursus€ 11.500,- (prijs 2018) inclusief cursusmateriaal, consumpties en examengeld. Dit bedrag is vrijgesteld van btw. Bekijk hier onze actuele kortingen.
Leden van de Pensioen Netwerk Groep ontvangen een korting van € 150,- op de inschrijving. Wilt u bij inschrijving aangeven dat u lid bent van de PNG?
  Alumnikorting leergangen
PuntenNoVa 62 PO62 opleidingspunten - voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kunt u op aanvraag opleidingspunten halen.
DiplomaU rondt de leergang af door een paper te schrijven, die u in een openbare zitting verdedigt voor een examencommissie. Als u hiervoor een voldoende beoordeling haalt, ontvangt u een diploma. (U mag uw paper verdedigen als u de examens van module 1, 2 en 3 met een voldoende hebt afgerond.)
Examen/paperDe leergang Pensioenrecht kent drie modules, die elk met een schriftelijk examen worden afgesloten. Ter finale afronding van de leergang schrijven de cursisten een paper of werkstuk dat zij in een openbare zitting ten overstaan van een examencommissie verdedigen. De gemiddelde studiebelasting voor het schrijven van een paper voor de leergang bedraagt 56 uur.
HerkansingVoor ieder tentamen/examen geldt een herkansingsmogelijkheid. Een kandidaat heeft in het kader van zijn deelname aan de leergang/collegecyclus recht op twee herkansingen. Voor de eerste herkansing worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een tussentijds tentamen/examen wordt € 75,- in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een eindtentamen/examen wordt € 150,- in rekening gebracht.
TitelAls u de leergang met succes afrondt, mag u als jurist de titel Certified Pension Lawyer (CPL) achter uw naam voeren. Niet-juristen mogen de titel Certified Pension Consultant (CPC) achter hun naam voeren. De gecertificeerde titel geeft toegang tot het lidmaatschap van de Vereniging van Pensioenjuristen (VvPj). De VvPJ heeft tot doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening van het pensioenrecht. Dit doet de vereniging door diverse activiteiten te organiseren voor haar leden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van de VvPj.
Digitale leeromgevingHet onderwijs wordt ondersteund door een digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.
Brochure
Download hier onze brochure van de leergang najaar 2018. De brochure najaar 2019 verschijnt op een later moment.
Gerelateerd aanbod
Leergang Fiscaal pensioenrecht
Actualiteiten lezingen pensioenrecht - 4 x per jaar
Leergang De jurist van de toekomst: de noodzaak van effectieve conflicthantering en mediation
Veelgestelde vragenKijk ook eens bij de veelgestelde vragen over deze leergang.
Monique BeckerHeeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of +31 20 59 83694.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vula.rechten@vu.nl of +31 20 59 86255.