Leergang Onderwijsrecht

Onderwijsrecht bij VU Law Academy: wegwijs raken in alle relevante wet- en regelgeving


“Kennis van het onderwijsrecht is vooral nú van belang, omdat veel verandert in het onderwijsstelsel. Om met de veelheid aan beleidsplannen en politieke voorstellen om te kunnen gaan, moet men weten wat de pijlers van de wet- en regelgeving zijn. Daar zit vaak veel historie achter, die thans en in de toekomst relevant is. De docenten van de leergang behandelen het fundament én het geldend juridisch kader. Ze zijn door hun kennis van de onderwijs- en beleidspraktijk in staat om hun inzichten te vertalen naar wat voor juristen, rechtsbijstandverleners, bestuursleden, schoolleiders en leraren nú relevant is om te weten.”

Het onderwijsveld is sterk in beweging. Passend onderwijs, de richtingvrije planning van onderwijsaanbod, wijziging van het inspectietoezicht en het toelatingsrecht tot het mbo; allemaal veranderingen die vragen oproepen over de onderwijsrechtelijke kaders. Deze kaders bepalen namelijk de ruimte die scholen hebben voor het bepalen van hun eigen koers: inhoudelijk en organisatorisch, maar ook strategisch en financieel. Met deze leergang raakt u wegwijs in de hoofdlijnen van alle relevante wet- en regelgeving voor het onderwijs.


Leerdoelen

Tijdens deze leergang krijgt u kennis van en inzicht in het onderwijsrecht. Speciale aandacht is er voor de mate en vorm waarin dit recht het onderwijs en de organisatie daarvan in de praktijk beïnvloedt. Aan het einde van de leergang:

  • Kent u de betekenis en reikwijdte van de onderwijswet- en regelgeving; 
  • Kunt u bij actuele beleidsvoorstellen van bijvoorbeeld OCW en/of gemeenten aangeven welk onderwijs-juridisch kader geldt; 
  • Bent u in staat aan te geven hoe de ontwikkelingen de beleidsruimte van de scholen beïnvloeden, bijvoorbeeld als het gaat om inhoudelijke profilering van scholen, positionering in de regio en/of onderwijsinnovatie;
  • Kunt u dit alles verbinden aan hun eigen werksituatie, waar bijvoorbeeld een meerjarenbeleidskader of een huisvestings- of schoolplan speelt.

Daarnaast wisselt u tijdens de leergang actief uw ervaring met de wet- en regelgeving en bijbehorende jurisprudentie uit met de andere deelnemers. Hierdoor vergroot u uw netwerk met vakgenoten binnen het onderwijs, en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties.  

Gerelateerde cursussen


Cursus actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs - 30 mei 2017
Cursus actualiteiten onderwijsrecht - 27 juni 2017