Leergang Mergers & Acquisitions: Law, Finance, Skills

Praktische informatie

StartDe leergang start (onder voorbehoud van voldoende deelnemers) 5 april 2018. 
LocatieDe eerste 2 cursusdagen vinden plaats op een externe locatie met overnachting (locatie wordt nader bekend gemaakt). De daarop volgende colleges zijn in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam.
PlanningZie de planning voorjaar 2018 voor onderwerpen, data en alle docenten die bij deze leergang zijn betrokken.
Docenten en cursusleidersHier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleiders en alle docenten die betrokken zijn bij deze leergang.
GroepsgrootteMaximaal 25 cursisten.
PrijsAlumnikorting leergangenDe prijs voor de leergang bedraagt € 5.750,- (prijs 2018, geen btw, inclusief studiemateriaal, consumpties, examengelden en de overnachting, maaltijden en catering overdag tijdens het externe verblijf gedurende de eerste twee cursusdagen). Voor deelnemers afkomstig van de partners binnen ZIFO geldt een prijs van € 5.180,- (prijs 2018). Deze korting geldt niet in combinatie met andere kortingen. Bekijk hier onze actuele kortingen.
ZIFODe leergang maakt deel uit van het opleidingsaanbod van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). ZIFO vindt de leergang een belangrijke opleiding voor de praktijk van haar partners.
ZIFO logo
PuntenPAO PO punten 53 Nederlandse orde van advocaten53 PO opleidingspunten – voor De Nederlandse Orde van Advocaten NOvA, waarvan 6 niet-juridisch. Opleidingspunten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zijn op aanvraag.   
DiplomaNa afloop van de leergang ontvangt de deelnemer een diploma als hij aan voldoende colleges (min. 16) heeft deelgenomen, de twee tussentoetsen, de paper en het mondeling examen met goed gevolg heeft afgerond.
CanvasHet onderwijs wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.
Huiswerkopdrachten, tussentoetsen, examen en paperDe twee tussentoetsen zijn in de vorm van een huiswerkopdracht, zijn verplicht en worden beoordeeld met een cijfer. Er mogen maximaal twee deelnemers aan één gezamenlijke toets werken. Voor het afsluitende examen dient elke cursist een eigen paper te schrijven. Voor elke toets en voor het examen is er steeds één herkansingsmogelijkheid. Maximaal mogen twee bijeenkomsten verzuimd worden.
HerkansingVoor ieder tentamen/examen geldt een herkansingsmogelijkheid. Een kandidaat heeft in het kader van zijn deelname aan de leergang/collegecyclus recht op twee herkansingen. Voor de eerste herkansing worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een tussentijds tentamen/examen wordt € 75,- in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een eindtentamen/examen wordt € 150,- in rekening gebracht.
Gerelateerde aanbod
Cursus actualiteiten contractenrecht  - 29 november 2017 

Cursus actualiteiten ondernemingsrecht - 11 december 2017
Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht - mei 2018
Leergang Verbintenissenrecht - mei 2018
Leergang Verdieping contractenrecht - oktober 2018