Leergang Mergers & Acquisitions: Law, Finance, Skills (fysiek)

Banner M&A

Deze leergang wordt fysiek aangeboden.


2019_81De begeleiding van fusies en overnames vergt meer dan alleen gedegen juridische kennis. De betrokken jurist moet kunnen onderhandelen en presenteren, meedenken over de structuur van financiering en kunnen anticiperen op een succesvolle integratie. De Leergang Mergers & Acquisitions is een unieke opleiding die de deelnemers voorbereidt op de veeleisende rol die van hen verlangd wordt in het M&A-proces. De leergang behandelt het volledige terrein van M&A-transacties voor zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen (inclusief beursgenoteerde ondernemingen).

Workshop onderhandelen buttonDe zwaartepunten van deze unieke leergang zijn:

  • een gedegen, diepgaande juridische opleiding;
  • gerichte aandacht voor corporate finance, tax, accounting en post merger integration;
  • trainingen in onderhandelings- en presentatietechnieken.


Uitspraken van cursisten over deze leergang:
''Leergang is goed op de praktijk gericht en de informatie sluit daarom goed aan op de dagelijkse werkzaamheden.''
''Grote focus op de praktijk.''
''Goede mix van onderwerpen en erg leerzaam!''


Doelgroep & Toelatingseisen

De leergang richt zich op advocaten en (kandidaat)notarissen met ten minste drie jaar relevante praktijkervaring. De leergang is ook bestemd voor bedrijfsjuristen, juristen van corporate finance afdelingen van banken, juristen bij accountant kantoren, legal counsels van participatiemaatschappijen, juristen bij private equity houses, allen met ten minste drie jaar ervaring op het terrein van M&A. De leergang is ook zeer geschikt voor bedrijfsjuristen in het MKB en advocaten voor het MKB. Voor andere academici is de leergang toegankelijk wanneer aan de hand van het cv en eventueel een intakegesprek met betrekking tot opleiding en werkervaring is vastgesteld dat zij deze juridisch-academische leergang met goed resultaat kunnen volgen. Uw cv kunt u mailen naar vulaw@vu.nl.

Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694.

Programma & docenten

Programma en planning van de leergang 
Bekijk alle thema's en onderwerpen in het uitgebreide programma-overzicht.
Een overzicht van alle bijeenkomsten en data treft u aan in de planning voor het voorjaar 2021.

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?
emptyDe Leergang M&A bestaat uit 17 bijeenkomsten van elk 3 uur. De eerste vier bijeenkomsten vinden plaats op twee aaneengesloten dagen op een externe locatie met overnachting. De colleges bestaan uit een behandeling van theorie met de toepassing daarvan in de praktijk. De colleges worden gegeven door gespecialiseerde en ervaren docenten die werkzaam zijn in de advocatuur, de banksector, de accountancy en aan de universiteit.

De leergang heeft twee tussentoetsen en wordt afgesloten met het schrijven van een paper en een mondeling examen. Ter voorbereiding van de colleges maakt u bij diverse colleges een praktijk casus. Gerekend moet worden met een voorbereidingstijd van ongeveer 4-6 uur per college. Daarnaast moet rekening gehouden worden met een extra studiebelasting van ongeveer 60 uur voor de tussentijdse toetsen, de paper en het afsluitende mondelinge examen.

De leergang wordt in twee blokken gegeven:
• oktober  t/m december (inclusief tussentoets)
• januari t/m maart (inclusief tussentoets, paper en afsluitend examen) 

Docenten en cursusleiding
Hier vindt u een overzicht met de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.

De leergang staat onder leiding van: mr. Christiaan de Brauw (advocaat bij Allen & Overy LLP te Amsterdam), mr. Arne Grimme (advocaat en partner De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam), mr. Leo Groothuis (advocaat bij NautaDutilh N.V.te Amsterdam), mr. Herman Kaemingk (advocaat en partner Loyens & Loeff te Amsterdam), mr. Michiel Pannekoek (advocaat en partner bij Houthoff Buruma te Rotterdam), prof. mr. Wino van Veen (hoogleraar vennootschaps- en rechtspersonenrecht aan de VU, Special Counsel ondernemingsrecht bij Baker&McKenzie te Amsterdam) en mr. Egbert Vroom (advocaat en partner bij Stibbe B.V. te Amsterdam).

Didactiek
In zes maanden tijd krijgt u de theorie van de leergang Mergers & Acquisitions: Law, Finance, Skills  aangeboden in zeventien colleges van drie uur.
De kennis die u opdoet, wordt steeds gekoppeld aan toepassing in de praktijk. De leergang wordt gegeven door topdocenten uit de juridische praktijk en de wetenschap. Na afronding van de leergang zijn de cursisten in staat om het gehele proces van een fusie of overname te doorgronden en kennen zij hun specifieke, juridische rol. Ze kunnen de verschillende facetten van het proces identificeren, herkennen de mogelijke problemen en kunnen hierop anticiperen. Zij zijn in staat om adequaat te adviseren over de voortgang. 

Ervaringen

Hein van den Hout
Dhr. H. van den Hout is oprichter van NimbleMinds, een juridisch adviesbureau voor de technologiesector. Hij vertelt over zijn ervaringen met de leergang Mergers & Acquisitions, die hij in 2016 cum laude heeft afgerond:

Hein van den Hout“Na 10 jaar vrij specialistisch werkzaam te zijn geweest in de advocatuur zocht ik verbreding van mijn kennis en vaardigheden. In dat kader heb ik onder andere de leergang M&A gevolgd. Ik had al goede ervaringen met de VU en deze leergang staat zeer goed bekend, met sterke docenten uit de praktijk en veel aandacht voor de verschillende aspecten van het M&A-proces. Tijdens de leergang heb ik met name veel opgestoken over de financiële, fiscale en accounting aspecten van het M&A-proces. In dit verband was het erg leuk dat we een gevarieerde groep deelnemers hadden. Natuurlijk een aantal advocaten, maar ook bedrijfsjuristen, valuators en deelnemers uit de private equity praktijk.
Bij NimbleMinds werken we als externe adviseur voor bedrijven en investeerders in de technologiesector. De onderwerpen en vraagstukken die tijdens de leergang werden behandeld komen vrijwel dagelijks in de praktijk terug. Ik zou de leergang dan ook zeker aanbevelen. Ik vond de leergang zeer interessant en heb er veel van geleerd!”

Ruben Dankaart
Dhr. R. J. Dankaart is werkzaam bij investeringsmaatschappij Foreman Capital BV. Hij volgde de leergang Mergers & Acquisitions en deelt zijn ervaringen.

"Ruben DankaartIk ben werkzaam in private equity en heb geen juridische achtergrond. Het juridische aspect maakt een groot en belangrijk deel uit van ons werk, zo moet ik geregeld juridische documenten reviewen. Omdat ik graag meer inzicht wil in de onderliggende juridische basis schreef ik me in voor deze leergang. Het belangrijkste wat ik tot nu toe heb geleerd is de link tussen de financiële, fiscale en juridische aspecten bij overnames. Met name hoe de financiële cijfers en juridische structuur worden geïnterpreteerd in de transactiedocumentatie, closing mechanisms en fiscaliteit. Wat ik waardeer is dat de leergang concreet toepasbaar is. Bij het reviewen van transactiedocumenten en structuren kan ik de kennis meteen inzetten. De leergang Mergers & Acquisition kan ik dan ook zeker aanraden. Financiële en juridische adviseurs werken vaak nauw samen bij transacties, maar hebben vaak weinig weet van elkaars werkzaamheden. Door deze leergang ontstaat er een duidelijk beeld van de werkzaamheden van de andere partij, wat erg nuttig kan zijn bij overname processen.”

Opmerkingen van de oud-curisten van de leergang M&A,law, finance, skills voorjaar 2017:

"Breed gehele M&A proces en diepgang op juridisch vlak".
"Aansluiting bij de praktijk. Beperkte studielast".
"Goede sprekers, interessante presentaties".
"Praktijkgericht"
"Hoog niveau van de docenten, en erg dicht op de praktijk".

Praktisch & contact

StartDe leergang start 8 april 2021.
Inschrijven
Via het online inschrijfformulier.
LocatieAtrium Meeting Centre, Strawinskylaan 3001 in Amsterdam.
PlanningEen overzicht van alle bijeenkomsten en data treft u aan in de planning voor het voorjaar 2021.
Docenten en cursusleidersHier vindt u een overzicht met de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.
GroepsgrootteMaximaal 25 cursisten.
PrijsDe prijs voor de leergang bedraagt €5.750,- (prijs 2020, geen btw, inclusief studiemateriaal, consumpties, examengelden en de overnachting, maaltijden en catering overdag tijdens het externe verblijf gedurende de eerste twee cursusdagen). Bij inschrijving 3 weken voor de startdatum, is er geen garantie voor een hotelkamer. Voor deelnemers afkomstig van de partners binnen ZIFO geldt een prijs van € 5.180,- (prijs 2020). Deze korting geldt niet in combinatie met andere kortingen. Bekijk hier onze actuele kortingen.
 Alumnikorting leergangen
Punten54 NoVA punten54 PO opleidingspunten voor De Nederlandse Orde van Advocaten NOvA, waarvan 6 niet-juridisch. Opleidingspunten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zijn op aanvraag.

Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Ondernemingsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 
DiplomaNa afloop van de leergang ontvangt de deelnemer een diploma als hij aan voldoende colleges (min. 15) heeft deelgenomen, de twee tussentoetsen, de paper en het mondeling examen met goed gevolg heeft afgerond.
CanvasHet onderwijs wordt ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.
Huiswerkopdrachten, tussentoetsen, examen en paperDe twee tussentoetsen zijn in de vorm van een huiswerkopdracht, zijn verplicht en worden beoordeeld met een cijfer. Er mogen maximaal twee deelnemers aan één gezamenlijke toets werken. Voor het afsluitende examen dient elke cursist een eigen paper te schrijven. Voor elke toets en voor het examen is er steeds één herkansingsmogelijkheid. Maximaal mogen twee bijeenkomsten verzuimd worden.
HerkansingVoor ieder tentamen/examen geldt een herkansingsmogelijkheid. Een kandidaat heeft in het kader van zijn deelname aan de leergang/collegecyclus recht op twee herkansingen. Voor de eerste herkansing worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een tussentijds tentamen/examen wordt € 75,- in rekening gebracht. Voor de tweede herkansing van een eindtentamen/examen wordt € 150,- in rekening gebracht.
Gerelateerde opleidingen
- Cursus Juridisch schrijven en argumenteren 
- Cursus Actualiteiten ondernemingsrecht
- Cursus Conflicthantering voor juristen
- Cursus Bedrijfsovername en bedrijfsopvolging
- Cursus Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen 
Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
Leergang Verbintenissenrecht
Leergang Verdieping contractenrecht
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Leergang Financieel toezichtrecht
Veelgestelde vragen
Kijk ook eens bij de de veelgestelde vragen.
Monique BeckerHeeft u nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met mw. Monique Becker via m.becker@vu.nl of +31 20 59 83694.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.

ZIFO

De leergang maakt deel uit van het opleidingsaanbod van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). ZIFO vindt de leergang een belangrijke opleiding voor de praktijk van haar partners.
ZIFO logo