Leergang Verdieping contractenrecht

Banner_opleiding_verdiepingcontractenrecht

Verdiep u in het fundament van contractenrecht

Voor praktijkjuristen is het van essentieel belang om te beschikken over diepgaande kennis van de fundamenten van het contractenrecht. Met deze kennis kunt u contractenrechtelijke kwesties vanuit een breed perspectief structureren, aanpakken en hierover adviseren. Veel praktijkjuristen ervaren het  als een uitdaging om hun deskundigheid in contractenrecht op niveau te houden. Met de leergang Verdieping contractenrecht krijgt u inzicht in en overzicht over het contractenrecht. Na afloop beheerst u de centrale leerstukken en de praktische toepassing hiervan op het hoogste niveau.

Met deze leergang versterkt u de fundamenten van uw contractenrechtelijke kennis. Het is een verdiepend vervolg op de leergang Verbintenissenrecht. Bij de leergang Verdieping contractenrecht wordt een aantal onderwerpen uitgebreider en diepgaander behandeld.

Leerdoelen & doelgroep

Leerdoelen
Na afloop van deze leergang:

 • Beheerst u de centrale leerstukken van het contractenrecht op het hoogste niveau: u krijgt inzicht en overzicht;
 • Bent u in staat om de oplossing van contractenrechtelijke problemen vanuit de basis vorm te geven; 
 • Is uw vermogen om contractenrechtelijke processtukken logisch te structureren sterk toegenomen; 
 • Kunt u de basisleerstukken praktisch toepassen tijdens procedures, waaronder bewijsrechtelijke aspecten;
 • Kunt u adequater adviseren door het verworven inzicht in de praktische toepassing;
 • Leert u het rechtelijk oordeel over contractenrechtelijke problemen beter te voorspellen. 

Doelgroep
Deze leergang is ontwikkeld voor:

 • advocaten met een algemene of gespecialiseerde rechtspraktijk, die hun kennis van de basisleerstukken van het contractenrecht aanzienlijk willen verdiepen om die beter te kunnen benutten in hun eigen praktijk;
 • bedrijfsjuristen en juristen bij maatschappelijke organisaties  en adviesbureaus, die te maken hebben met  contractenrecht en/of het aangaan van overeenkomsten;
 • juristen werkzaam bij gemeenten, provincies en waterschappen (ambtenaren, bestuurders), die te maken hebben met het opstellen en beoordelen contracten.
Het niveau van de leergang is verdiepend. Dit betekent dat u om deel te nemen over een redelijke kennis van het contractenrecht dient te beschikken, met drie tot vijf jaar relevante werkervaring. De leergang is een verdiepend vervolg op de basis Leergang Verbintenissenrecht, maar bij voldoende praktijkervaring (drie tot vijf jaar) ook geschikt voor deelnemers die de basis leergang niet hebben gevolgd.

Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694.

Programma & docenten

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?

Lodewijk SmeehuizenTijdens de leergang wisselt u actief uw ervaring met de wet- en regelgeving en bijbehorende jurisprudentie uit met de andere deelnemers. Zo vergroot u uw netwerk met vakgenoten binnen het onderwijs en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties. De leergang staat onder leiding van prof. dr. Lodewijk Smeehuijzen, hoogleraar privaatrecht aan de VU.

Of u nu een generalist of specialist bent: deze leergang helpt u te bepalen waar de contractenrechtelijke crux van een probleem zit, welke instrumenten u kunt inzetten om uw cliënt verder te helpen en hoe de oplossing in de praktijk vormgeven kan worden.  Of het nu gaat om de toepasselijke functie van de redelijkheid en billijkheid, de wils-vertrouwensleer, de toepasselijke uitlegregel, de toepasselijke algemene voorwaarden of het toepasselijke recht: contractenrechtelijke leerstukken zijn voor iedere praktijk relevant. 

Bijgaand vindt u de planning 2018 met alle onderwerpen en data. De docenten worden binnenkort bekend gemaakt. 

Hier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleider en alle docenten die betrokken zijn bij de leergang.

Didactiek
De leergang vindt plaats op zeven dagdelen van elk drie uur en is opgezet voor een groep van maximaal 25 deelnemers.
De colleges vinden plaats van 16.00 tot 19.30 uur, met ontvangst om 15.30 uur. Tussendoor wordt gepauzeerd met een kleine maaltijd. De colleges hebben de vorm van hoorcolleges met nadrukkelijk elementen van werkcolleges. Tijdens de colleges gaat u aan de slag met meerdere casussen en contractclausules die gezamenlijk worden behandeld. Houd per college rekening met een voorbereidingstijd van 3 á 4 uur.

Alle grote, klassieke contractenrechtelijke leerstukken komen aan de orde. Deze worden op twee niveaus behandeld:

 • Dogmatiek. Kennis van de dogmatiek stelt u in staat om een probleem direct thuis te brengen. De kern te zien. Uw betoog een dwingende structuur te geven. 
 • Concretisering. Onder andere door bespreking van feitenrechtspraak wordt geïllustreerd hoe rechtbanken en hoven met de besproken problematiek omgaan. Zo leert u wat de argumenten in de praktijk waard zijn, waar de kansen liggen in uw zaak en welke stellingen u moet betrekken.

Ervaringen

De leergang staat onder leiding van prof. dr. Lodewijk Smeehuijzen, hoogleraar privaatrecht aan de VU.

Lodewijk Smeehuizen “Contracten vormen de basis van iedere goede samenwerking. Contractrechtelijke kwesties komt men daarom overal en altijd tegen. Waar u ook werkt, en of u nu advocaat of bedrijfsjurist bent. Om uw cliënten in iedere situatie van het beste advies en de meest passende ondersteuning te voorzien is diepgaande kennis van contractenrecht onontbeerlijk. In deze verdiepende leergang komen alle grote, klassieke contractenrechtelijke leerstukken aan de orde. De docenten behandelen (wetenschappelijke) discussiepunten, laten zien hoe deze doorwerken in de praktijk en bieden u inzicht en overzicht op het hoogste niveau.”

Praktisch & contact


StartDe leergang start (onder voorbehoud van voldoende deelnemers) op 29 oktober 2018.
LocatieHoofdgebouw, Vrije Universiteit, Amsterdam.

PlanningDe leergang bestaat uit zeven colleges van elk drie uur. De colleges vinden plaats van 16.00 tot 19.30 uur, met ontvangst om 15.30 uur. Bijgaand vindt u de planning 2018 met alle onderwerpen en data. De docenten worden binnenkort bekend gemaakt. 
Docenten en cursusleider Hier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleider en alle docenten die betrokken zijn bij deze leergang.
GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers.
PrijsDe prijs voor de leergang bedraagt € 2.320,- (prijs 2018, geen btw, inclusief consumpties en literatuur).
Alumnikorting leergangen
LiteratuurU ontvangt alle noodzakelijke vakliteratuur van de VU Law Academy.
Punten21 opleidingspunten voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).
 NoVa 21 verkleind
DiplomaU ontvangt een certificaat van deelname na afloop van de leergang als u aan tenminste vijf van de zeven bijeenkomsten heeft deelgenomen. Aan de leergang is geen examen verbonden.
Brochure
In onze brochure najaar 2017 leest u meer over de Leergang Verdieping contractenrecht.
InschrijvenAanmelden kan via het online inschrijfformulier.
Gerelateerd aanbod
Deze leergang is een verdiepend vervolg op de Leergang Verbintenissenrecht (start voorjaar 2018).

Webcollege Uitleg, opzegging en aanpassing van contracten

 
Contact
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen over deze leergang.
Branka DasovicHeeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Branka Dasovic, de coördinator van deze leergang, via b.dasovic@vu.nl of +31 20 59 83612.

Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vula.rechten@vu.nl of +31 20 59 86255.


Prof. dr. Lodewijk Smeehuijzen over de leergang: